Benzínový generátor nefunguje – co mám dělat?

Hlavní příčiny poruch benzinových generátorů

Principem činnosti benzinového generátoru je přeměna vnitřní energie spalování na energii elektrickou. Tyto spotřebiče lze vlastně považovat za miniaturní elektrické jednotky. Spalovací motor a samotný generátor jsou základními součástmi. Když dvoutaktní nebo čtyřtaktní benzínový motor otáčí hřídelí, vytváří potřebné napětí a přenáší ho přes filtry.

Invertorové benzínové generátory jsou druh benzínových strojů, jejichž charakteristickými znaky jsou přítomnost invertoru a jednotky pulzně šířkové modulace.

benzínový, generátor, dělat

Stejně jako každá technika se však i elektrárny hroutí. Zde jsou uvedeny některé z nejčastějších poruch generátoru a návrhy na jejich odstranění.

Benzínový alternátor nedodává napětí

Na základě statistik těchto selhání popíšeme vše v pořadí a na konci umístíme odkaz na YouTube.

Takže situace, motor alternátoru běží, ale není napětí. Kde začít hledat příčinu?

Nejprve se podívejte na údaj voltmetru, pokud je 220/380 V, v závislosti na typu generátoru, pak je třeba hledat příčinu v elektrickém systému, pod ovládacím panelem generátoru, zejména v připojení napájecích konektorů (zásuvek generátoru).

Pokud voltmetr ukazuje nulu, zkontrolujte jistič na alternátoru, měl by být v poloze nahoře, pokud je dole, došlo k poruše K.З. nebo proudové přetížení. Eliminovat možnost K.З. Pokud je zjištěno přetížení nebo přetížení, zvažte jistič; pokud je zjištěno přetížení nebo přetížení, oprava je dokončena.

Po vyloučení výše uvedených verzí pokračujeme. Na přední straně alternátoru, naproti ručnímu startéru, se nachází alternátor (vinutí). Je uzavřen kovovým krytem, který je zajištěn dvěma šrouby.

Otevřete jej a uvidíte dráty, držáky a plastovou krabici, je to AVR, může být navržen jako půlměsíc nebo obdélník. Záleží na modelu a výkonu alternátoru. Co je AVR?,- automatický regulátor napětí, jinak řečeno regulátor napětí, je zodpovědný za buzení a plní funkci stabilizace napětí generátoru. Jeho provozuschopnost se diagnostikuje buď vylučovací metodou, v tomto případě se místo něj instaluje nový AVR, nebo diagnostikou v podmínkách stacionárního provozu.

Důležité! Při kontrole účinnosti nového AVR na alternátoru existuje riziko jeho selhání v případě určité poruchy vinutí alternátoru. Mnoho dodavatelů neposkytuje na AVR záruku!

Přibližně v 80 % případů, kdy benzínový alternátor nedodává napětí, je problém způsoben poruchou AVR.

Další příčinou nedostatku napětí může být mechanické poškození kontaktních kroužků, které je diagnostikováno přístrojem a lze jej zjistit při vizuální kontrole.

Dále přichází na kartáče, stačí věnovat pozornost skutečnosti, že téměř všechny benzínové generátory vyrobené v Číně jsou kartáčované, že jsou populární kvůli nízké ceně a vždy se zlomí. Proto si jako příklad uveďme právě takový generátor. Kartáče se mohou zlomit, opotřebovat a lze je vizuálně vidět.

READ  Jak vytvořit elektrický elektrický šroubovák

A nakonec přejděme k vinutí, rotoru a statoru, které mají své vlastní nuance. Může se stát, že před vámi je vinutí vizuálně vyrobeno z mědi, ale ve skutečnosti je to barvený nebo měděný hliník! U „čínských alternátorů“ to není nic neobvyklého. Tím se výrazně snižuje jak cena, tak spolehlivost a životnost. V praxi mají tyto generátory tendenci se po několika hodinách provozu porouchat.

Závadu cívky nelze vždy zjistit vizuálně, ale je nutná spolehlivá diagnostika. Proč dochází k poruchám vinutí alternátoru??

Všechny tyto závady lze opravit. Pokud je nutné převést třífázový alternátor na jednofázový, je třeba to řešit případ od případu, ale obecně je to možné. Umístění a vzhled dílů, o kterých jsme hovořili, najdete ve videu

Bez přívodu oleje, paliva a vzduchu

Pokud motor nenastartuje nebo se zastaví, znamená to, že ochranný systém reagoval na následující faktory

  • Žádné palivo. i když je benzín přítomen, palivový filtr může být znečištěný.
  • Žádný vzduch. je třeba vyčistit vzduchový filtr.
  • Nedostatek oleje. zkontrolujte hladinu oleje.

Mezi další příčiny poruchy patří kouř, neobvykle zbarvené výfukové plyny, náhlý pokles výkonu, přehřátí, nepravidelný chod benzinového generátoru a vyšší spotřeba oleje. Tyto příznaky mohou být způsobeny opotřebovanými pístními kroužky, pístem, válcem, vnitřní geometrií některých prvků. V případě těchto příznaků je nutné provést kvalitní diagnostiku a opravu motoru benzinového generátoru.

Benzínový alternátor nedodává napětí

Pokud se vyskytne problém s elektrickým systémem: benzínový generátor nedodává napětí 220 V, zjistěte, jak situaci napravit, v následující kapitole. Problém je nejčastěji způsoben opotřebovanými kartáči. Pokud autodiagnostika tuto teorii potvrdí, kartáče se vyjmou, aby se obnovila funkčnost elektrocentrály, posoudí se opotřebení a vymění se za nový spotřební materiál.

K provozu je zapotřebí šroubovák, protože uživatel musí nastavit přítlačnou pružinu na kartáčích. Po dokončení servisu zařízení znovu sestavte a proveďte zkušební provoz. Frekvence výměny kartáčů je dána intenzitou používání spotřebiče k výrobě proudu.

benzínový, generátor, dělat

Pokud benzínový alternátor generuje nízké napětí

napětí neodpovídá jmenovité hodnotě při volnoběhu nebo při jmenovitém zatížení. to je důvod k okamžité diagnostice a případně k opravě. Včasné odstranění závady minimalizuje závažnost následků a umožňuje obnovu s malými časovými a finančními investicemi. Nízké napětí znamená, že některé součásti zařízení jsou poškozené, další provoz zvyšuje zatížení sousedních součástí. Výsledkem je totální selhání a finanční ztráta.

Nedostatek potřebného výstupního napětí je obvykle způsoben oxidací svorek napájecího kabelu, kontaktů spínače nebo zásuvek. Oxidace je způsobena dlouhodobým skladováním v nepříznivých podmínkách ovlivněných kolísáním teploty, vysokou vzdušnou vlhkostí nebo vysokým provozním zatížením.

Při hledání poškozených kontaktů se používá multimetr. Zařízení nastavuje výstupní napětí. Pokud je nutná kontrola napájecí sítě, je třeba demontovat rozváděč nebo dokonce odstranit ovládací panel, který je upevněn několika šrouby nebo vruty.

READ  Motorový motor z elektrického šroubováku s vlastními rukama

V situaci, kdy vizuální kontrolou nelze zjistit zoxidované nebo spálené kontakty, je nutné použít zkoušečku a vyhledat místa obvodu s nízkým napětím. Těmito částmi jsou kontakty zásuvek, jističe umístěné na ovládacím panelu, pojistková skříňka. Odstranění sazí a oxidů z vadných míst a pájení. Pokud jsou vodiče silně poškozené, jistič je nefunkční, je třeba namontovat nové díly.

Vadný obvod s podpětím: co dělat?

benzínový, generátor, dělat

Pokud vizuální kontrola a kontrola multimetrem ukazuje, že výstupní obvod je v pořádku, ale napětí není v normě, zkontrolujte AVR. Nejprve stroj zkontrolujte zvenčí, jako předtím. Zřetelné známky závad. propálené části jednotky, přepálené kondenzátory. Vyměňují se detaily, díky nimž se napětí zvyšuje na standardní hodnoty.

Existují případy, kdy jednotka ATS funguje, ale napětí je nedostatečné. Často signalizuje nepříjemnou závadu. zkrat vinutí. Vyhledejte zkraty zkouškou vinutí multimetrem. Je lepší přilákat mistra na opravu, který stator zařízení převinul. Často je racionálním a ekonomicky odůvodněným krokem nákup nového zařízení. Čínské stránky nabízejí mnoho produktivních řešení za rozumnou cenu. Jediným negativním bodem je dodání v týdnech a měsících, ale i to lze vyřešit, pokud zvolíte zrychlený způsob platby.

Nákup nových dílů je třeba podrobně prozkoumat. Nejdražší a technicky nejsložitější součástí zařízení je spalovací motor. motory se často porouchávají, takže na internetu je spousta nabídek na vadná zařízení, která se porouchala v důsledku poruchy motoru nebo palivového systému. Takové inzeráty stojí za pozornost, protože cena vadných jednotek je minimální. Pokud najdete podobný model, je snadné získat správné komponenty pro rychlou opravu. Výměna komponent trvá jen několik minut a obnovíte 100 % výkonu svého počítače.

Doufáme, že článek byl užitečný, našli jste odpovědi na své otázky a pochopili, jaké kroky byste měli podniknout v situaci, kdy napětí při startu v režimu volnoběhu nebo při jmenovitém zatížení neodpovídá normě.

Pokud chcete snížit provozní náklady, můžete svůj benzínový generátor přestavět na jednotku, která může používat i plynné palivo. Kombinovaná jednotka, přestavěná pomocí specializované sady, zůstává bezpečná a má vyšší výkon.

benzínový, generátor, dělat

Podtrženo, sečteno.

Pokud váš benzínový generátor nedodává napětí, uvedl jsem pravděpodobné závady, neměly by být jiné než výše uvedené. Konstrukce benzínového generátoru je velmi jednoduchá a najít příčinu poruchy, která může způsobit nedostatek napětí, není obtížné, pokud máte jeho elektrické instalační schéma a multimetr. A také použijte výše uvedené tipy k opravě generátoru.

Sdělte nám prosím v komentářích, která společnost je podle vás nejlepší benzínový generátor?

Hlavní závady benzinových generátorů a jejich řešení.

Benzínový generátor, neboli benzínová elektrárna, je jedním z nejsložitějších malých nástrojů malé mechanizace. Skládá se ze dvou částí: motoru a generátorové části (alternátoru). Motor otáčí kotvou, která spolu s rotorem generuje napětí. Časem se však u obou složek vyskytnou závady toho či onoho charakteru.

READ  Jak doma řezat silné sklo

Poruchy motoru benzínového generátoru

Benzínový generátor se nespustí nebo se spustí, ale zastaví se. Jedná se o poměrně častý problém. Na to má vliv několik faktorů: jiskra, přívod paliva, mechanismus rozvodu plynu, větší mechanické poškození (např. díra v klikové skříni nebo zlomená ojnice). Jiskra může chybět kvůli prasklé cívce, víčku nebo zapalovací svíčce. Porucha reléového snímače nebo snímače oleje (přeruší jiskru při nízké hladině oleje), případně také vadné prvky kabeláže. Přívod paliva je přerušen, palivový systém je ucpaný (karburátor, kohoutek, filtr, palivová nádrž), komponenty systému jsou vadné (karburátor, kohoutek, benzínové čerpadlo). Dlouhodobý volnoběh je škodlivý pro palivový systém. Časování je zodpovědné za časování ventilů, nadměrná vůle ventilů a saze ve ventilech brání správnému chodu motoru a někdy jej ani nelze nastartovat.

Z motoru se kouří. Hlavní příčina. Vyčerpání pístní skupiny, olej z klikové skříně vytéká do spalovacího prostoru (písty a válce jsou opotřebované). Nadměrné množství oleje také vytváří kouř.

Klepání motoru. Vyčerpaný klikový hřídel, ojnice, ložiska.

Motorový klín. Také v důsledku nedostatku oleje, nadměrného zanášení spalovacího prostoru.

Benzín v klikové skříni. Únik benzinu a oleje z klikové skříně. Karburátor je vadný, pravděpodobně nedrží jehlu. Příčinou je vytékání nebo nečistoty v karburátoru.

Porucha elektrické části benzínového generátoru

Benzínový generátor nedodává proud. Motor startuje normálně, ale bez proudu. Příčiny jsou triviální, AVR je vyhořelý (alternátor se nevzbudí), vadné diody, problémy s elektrickým vedením, problémy ve statoru nebo rotoru, stejně jako jednotlivé moduly (u některých alternátorů) jsou nefunkční. U střídačových alternátorů je hlavní závadou deska plošných spojů střídače.

Alternátor dává proud, ale je příliš slabý nebo příliš silný, nebo spotřebiče hoří. Důvody jsou dva: motor neběží při 3000 otáčkách za minutu (3000 ot. ~ 50Hz ~ 220v), elektronické komponenty (ATS, deska měniče, kondenzátory, diody) jsou vadné

Spotřebiče jsou zapojeny, motor se zastaví nebo netáhne. opět problém s motorem. Něco je ucpané nebo nebylo seřízeno.

Proč benzínový alternátor nevyrábí žádné napětí

Někdy je v provozu benzínový generátor, ale dodávané napětí je nedostatečné. Důvodů je mnoho a některé z nich jsou následující:

Všechny problémy lze vyřešit opravou nebo výměnou potřebných dílů. V některých případech stačí šrouby trochu více utáhnout.

  • V případě potřeby vyměňte cívku a zapalovací svíčku.
  • Pokud vzduchová mezera mezi cívkou a setrvačníkem neodpovídá normě, je třeba ji znovu seřídit.
  • Pokud je magnetometr odmagnetovaný, je třeba jej vyměnit.
| Denial of responsibility | Contacts |RSS