Co můžete dělat s frézou na dřevo

K čemu potřebujete frézu na dřevo a co s ní můžete dělat doma

V tomto článku jsou podrobně popsány typy prací, které můžete provádět doma pomocí routeru. Popisuje všechny kroky. od nastavení otáček a hloubky až po techniky frézování krok za krokem. Existuje také řada pravidel pro bezpečnou manipulaci a následnou péči o router.

Příprava nástroje na práci

Nejdůležitější je před frézováním nastavit stroj pro konkrétní aplikaci s ohledem na vlastnosti frézovaného materiálu a typ nástroje.

Volba rychlosti

Frézka je stroj schopný dosáhnout velmi vysokých otáček vřetena, od 8000 do 24000 ot/min a více. Čím vyšší jsou otáčky nástroje, tím čistší je povrch. Uvědomte si však, že vyšší rychlosti u některých fréz mohou způsobit spálení dílů na obrobku. Proto je třeba kromě otáček stopky nástroje brát v úvahu i lineární otáčky nože. Zpravidla platí, že čím větší je průměr nástroje, tím vyšší je lineární rychlost, kterou se otáčí břit nástroje. Při použití větších nástrojů je třeba snížit otáčky vřetena.

Níže naleznete tabulku, pomocí které můžete najít otáčky nejvhodnější pro průměr nástroje.

Při volbě rychlosti nástroje je navíc třeba zohlednit tvrdost obráběného materiálu. Karbidové dřevo by mělo být frézováno při nižších otáčkách, než je doporučeno pro konkrétní průměr nástroje.

Pokud potřebujete řezat PVC, plexisklo a plasty, snižte otáčky nástroje. Při vyšších rychlostech se plast roztaví a přilepí se na čepele nástroje. V každém případě se rychlost otáčení volí experimentálně.

Změna nastavení nože

Před výměnou nástroje odpojte směrovač od elektrické sítě. Vypnutí startovacího tlačítka nestačí. Je důležité odpojit napájecí kabel, aby nedošlo k náhodnému spuštění motoru.

 • Položte stroj na bok tak, aby aretační tlačítko vřetena bylo nahoře.
 • Stiskněte tlačítko a otáčejte vřetenem, dokud nezapadne do aretace vřetena. Pak nasaďte klíč na matici kleštiny a vyšroubujte ji. Toto tlačítko nemusí být u některých modelů směrovačů k dispozici. V tomto případě jsou nutné 2 klíče. První klíč se zasune do matice na vřetenu a slouží jako pojistka (pokud je přitlačen k vodicí tyči), druhý klíč se používá k vyšroubování matice kleštiny.
 • Po uvolnění upínací kleštiny vyjměte stopku frézy.
 • Poté vložte nový nástroj do kleštiny se stopkou hlubokou nejméně 20 mm, tj. až na doraz.
 • Utáhněte matici kleštiny. Utáhněte nástroj pevně, ale ne tak silně, aby se závit přetrhl.
 • Odstraňte zámek z vřetena.
můžete, dělat, frézou, dřevo

Pamatujte: Nedotahujte matici kleštiny, pokud v ní není žádný nástroj. Tím dojde k jeho rozbití.

Nastavení pracovní hloubky

Téměř všechny frézky jsou vybaveny hloubkovou regulací. Chcete-li nastavit hloubku ponoru nástroje, postupujte takto

 • Postavte stroj na rovnou plochu, např. na stůl.
 • Stupeň revolveru (1) nastavte do nejnižší výšky pod hloubkový doraz (2).
 • Mírným vyšroubováním šroubu (3) odstraňte pojistku z hloubkového dorazu tak, aby se hloubkový doraz (2) mohl volně pohybovat.
 • Odemkněte zanořovací mechanismus stroje. U některých modelů routerů je motor připevněn ke svislým sloupkům pomocí jediného knoflíku. Existuje také mnoho modelů, u nichž lze pohon zablokovat otáčením páčky.
 • Spusťte motor dolů, dokud se fréza nedotkne obrobku. Postupujte pomalu, abyste se vyhnuli nárazům nožů do obrobku.
 • Poté motor opět zajistěte na kolejnicích.
 • Spusťte hloubkový doraz (2) na nejnižší stupeň věžového dorazu (1).
 • Nastavte posuvník (4) na stupnici „0“ (6).
 • Zvedněte doraz vřetena (2) do takové výšky, aby píst (4) na stupnici (6) odpovídal nastavované hodnotě. Při hrubém nastavení se omezovač (2) zvedá nebo snižuje ručně. Hloubku ponoru nástroje lze přesněji nastavit pomocí jemného seřizovacího mechanismu (5).
 • Zajistěte polohu dorazu (2) stavěcím šroubem (3). Nyní se uvolní zanořovací mechanismus a nástroj a motor se zvednou.

Pokud tedy spustíte pohon tak, aby se doraz (2) dotýkal nejnižšího stupně dorazu věže, dosáhnete maximálního vysunutí frézy vůči základně stroje. Hloubka zanoření nástroje do obrobku je konečná hodnota, tj. požadovaná hloubka.

Pokud je třeba zhotovit hlubokou drážku, kterou nelze zhotovit jedním řezem, lze použít revolverový doraz k postupnému zanořování nástroje do obrobku. Za tímto účelem zasuňte nejvyšší stupeň revolverového dorazu (1) pod hloubkoměr (2) a frézujte. Poté umístěte další spodní doraz pod doraz a opět proveďte jeden průchod nástrojem. Když doraz dosáhne nejnižšího dorazu, je dosaženo požadované hloubky řezu. Následující obrázek ukazuje, jak se nástroj postupně spouští do obrobku pomocí revolverového dorazu.

READ  Kolik let funguje elektrická sušička ledu?

Určení základních nastavení frézy na dřevo

Než začnete pracovat s frézou na dřevo, je dobré nasadit frézovací bity a nastavit hlavní parametry. rychlost otáčení a hloubku zanoření.

můžete, dělat, frézou, dřevo

Nastavení frézovacích bitů na fréze

Chcete-li na frézku na dřevo namontovat pracovní trysku nebo vyměnit starou, postupujte takto

 • Odpojte směrovač od elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda je uvolněno tlačítko start.
 • Položte frézku na bok tak, aby aretační tlačítko vřetena bylo nahoře.
 • Stiskněte tlačítko a otáčejte vřetenem, dokud nezapadne do aretačního mechanismu. Pomocí klíče vyšroubujte matici kleštiny. Ne všechny modely fréz na dřevo mají tlačítko aretace vřetena. Jsou zapotřebí dva klíče. Pro zajištění je třeba jednu z nich nasunout na matici na vřetenu. Druhým klíčem vyšroubujte matici kleštiny.
 • Po vyšroubování matice z upínacího pouzdra se stopka frézky vyndá.
 • Vložení nového nástroje. Dřík je zapuštěn tak hluboko, jak to jen jde.
 • Zašroubujte matici kleštinového upínače dozadu. pevně, ale ne příliš pevně, aby nedošlo ke stržení závitu.
 • Uvolnění aretace vřetena.

Důležité! Nedotahujte matici kleštinového zámku s chybějícím otřepem. hrozí nebezpečí zlomení zámku.

Rychlost řezné hlavy

Pro volbu rychlosti otáčení nástavce frézy na dřevo existují dvě základní nastavení:

Obecně platí, že čím vyšší jsou otáčky frézy, tím čistší a hladší je opracovávaný povrch. Nepřekračujte přitom povolenou rychlost, protože dřevo se může vznítit. Tvrdší dřevo se doporučuje frézovat při nižších otáčkách než měkčí dřevo.

Rychlost závisí na tvrdosti dřeva

Mezi průměrem frézy a otáčkami je nepřímo úměrný vztah. Maximální přípustné otáčky v závislosti na průměru frézy na dřevo jsou uvedeny v tabulce:

Průměr, mm Otáčky, tis. ot/min
pod 25 24
26-50 18
51-63 16
64-75 14
více než 75 12

Nastavení hloubky

Pro práci s frézou na dřevo ve větších hloubkách se doporučuje nenastavovat požadované otáčky okamžitě, ale dosáhnout jich v několika fázích. Tím se snižuje zatížení stroje a pracovní frézy. Nastavení hloubky s revolverovým dorazem. Jedná se o kotouč pod tyčí, který je opatřen zarážkami různé výšky. patkami. Obvykle se jedná o 3 až 7. Plot se upevňuje ve zvolené poloze pomocí praporkového upevnění.

Postup hloubky frézování krok za krokem:

 • Umístěte směrovač na rovný povrch, uvolněte všechny svorky.
 • Přitlačte frézu rukou, dokud se nedotkne povrchu.
 • Odšroubujte dorazový kolík.
 • Zvolte patku, která odpovídá požadované hloubce zanoření frézovacích bitů, a otočte kotoučem.
 • Přidržujte posuvnou tyč prstem, ale šroub neutahujte. Posuvný ukazatel je zarovnán s referenční značkou, jak je znázorněno na fotografii.
 • Zvedněte lištu na značku odpovídající hloubce frézování.
 • Spusťte dorazovou vačku.

Zajímavé! Některé dražší modely fréz na dřevo jsou vybaveny kolečky pro jemné nastavení hloubky. Umožňuje opravu hodnoty bez vlivu na předchozí nastavení.

Typy fréz

Existuje celá řada typů profilů fréz na dřevo pro ruční frézky, které jsou k dispozici v následujících konstrukčních úpravách:

 • Prefabrikovaný. skládá se z ocelového ingotu s naostřenými hranami a vodicího ložiska. Vzhledem k relativně nízké ceně a poměrně vysoké funkčnosti se tento typ těší velké oblibě.
 • S vyměnitelnými břity. tento typ lze používat poměrně dlouho díky vyměnitelným břitům, které jsou komerčně dostupné.
 • Monolitický. řezné hrany jsou broušeny přímo na základně, takže nástroj je poměrně citlivý na případné vady dřeva. Kdykoli může odletět kus nože a nůž se rozpadne.

Existují také typy řezacích nožů s vyměnitelnými břity. Dělí se na dva podtypy:

 • HM. velmi rychlé řezání, lze použít pouze na měkké dřevo a hliník. Při práci s takovými noži musíte neustále kontrolovat tlak na nůž, jinak se nůž téměř okamžitě stane nepoužitelným.
 • HSS. čepele z tvrdokovů. Lze je použít na tvrdé dřevo. Mají dobrý tepelný koeficient, což zvyšuje jejich cenu.

Kromě čepelí se v truhlářství používá velké množství různě tvarovaných fréz na výrobu vzorů, řezů, vzorů, zasklívacích lišt, fasádních prací a mnoho dalšího. Lze je rozdělit na:

Groove

První typ má válcový tvar, po průchodu drážkovací frézy ve dřevě zůstane v obrobku obdélníková drážka. Typ V zanechává po vyříznutí drážky drážku ve tvaru písmene U. Lze ji použít k vytváření drážek pro zrcadla, sklo:

 • V-drážky. Zde vidíte frézu s řeznými hranami ve tvaru písmene V. Tento typ drážky lze použít pro lepení dvou hran ve tvaru V.
 • Ve tvaru písmene T. Po obrábění zůstane drážka ve tvaru písmene T obrácená. Používá se jako spoj pero a drážka v truhlářství a je považován za jeden z nejspolehlivějších. Spoj se vytváří zasunutím jednoho obrobku do druhého. Nazývá se také fréza na dřevo.
READ  Jak brousit pásové pily na dřevo

Čelní frézy se stejně jako blokové frézy používají k výrobě výřezů různých tvarů. Zvláštností profilového typu je však možnost frézovat jak střed obrobku, tak i jeho hrany. Lze z nich vytvářet hrany různých tvarů nebo tvarové vzory.

Frézy na hrany

Frézy na hrany se dodávají s ložiskem pro záběh. Při frézování lze obrobek opřít o hranu dřeva a podélně jej vést, takže samotná hrana je rovnoměrná a není třeba žádné vedení, pokud je spodní část hrany zpočátku rovná. Mohou to být:

 • Přímka. používá se k získání definované roviny hrany.
 • Okraje na dřevo. používají se k výrobě zakřivených vzorů a v závislosti na nastavení ponorné frézy lze získat polostupňovitý okraj. Na trhu je k dispozici dvojí verze, která dokáže obrábět horní i spodní hrany současně.
 • Kuželový. umožňuje vytvořit kuželovou hranu a je široce používán pro spojování dvou dílů.
 • Frézy na hrany drážek se používají k vytváření zaoblených drážek. Hranové frézy se skládají z hřídele se dvěma pilotními ložisky a kluznou frézou uprostřed.

Kombinace

Tento typ se používá především pro spojování dvou obrobků. Lze je použít ke spojování hran v rohových spojích: např. různé rámy obrazů, okenní rámy. Nespornou výhodou je, že fréza může na obrobku vytvořit 5-7 hrotů současně. Tím se zvětší lepená plocha. Existuje několik typů fréz tohoto typu:

 • univerzální. umožňuje získat dvě roviny na obrobku bez nutnosti jeho výměny, což je velmi výhodné.
 • Dvojitý nůž. v sadě se používají dva řezné prvky najednou. Každý z nich vytváří dvě různé drážky na dvou obrobcích. Tyto drážky do sebe po opracování dokonale zapadají a není třeba je upravovat.
 • Pro lamelu. podobné dva nože umožňující získat dva tvarované spoje.
 • Rám. dobrý v tom, že mají sadu lopatek, které umožňují jejich pohodlnou polohu. Frézky mohou být vybaveny jedním nebo dvěma ložisky.

Čísla

Používá se především pro dekorativní truhlářské práce. Používají se k výrobě obložkových dveří. Dveřní komponenty mají poměrně velké rozměry, proto jsou pro jejich zpracování zapotřebí frézy o průměru 50-70 mm. K frézování takových obrobků jsou zapotřebí poměrně výkonné ruční nebo stacionární frézky. Dělí se na několik typů:

 • Horizontální. používá se pro částečné lemování. Vzhledem ke konstrukci řezných částí a axiálního ložiska není možné vyrobit hotový trn pro destičku. Pokud však ruční frézka není výkonná, je to nejlepší volba pro první průchod a po výměně za jinou můžete provést druhý průchod.
 • Dvojčinný. zkracuje pracovní dobu, protože má dvě řezné části. Ale fréza s takovýmto frézovacím bitem vyžaduje frézovací bit.
 • Vertikální. jejich funkce se mírně liší od horizontální. Používá se k výrobě tvarovaných hran na lištách. Vše závisí na nastavené hloubce. Změna hloubky zahrnuje změnu vzoru.

Variabilní nástroje lze použít ke zjednodušení a urychlení práce při frézování dřeva:

 • Paralelní doraz je zařízení, které pomáhá frézovat ve stejném směru jako hrana obrobku. Je připevněn k pracovnímu okraji nástroje pomocí 2 hřídelí a zajištěn šrouby. Jak těsná je tato část, závisí na přesnosti, s jakou můžete nastavit polohu frézy, a na tom, jak kvalitní bude řez. V závislosti na modelu a výrobci se počet šroubů pohybuje od 2 do 4.
 • Fréza může mít několik řezných hran. Větší počet řezných ploch má vliv na přesnost drážky, menší počet řezných ploch má vliv na rychlost řezání. Nástroj se obvykle dodává se 2 řeznými hranami, ale počet těchto ploch se může pohybovat od 1 do 4. Doporučuje se používat nástroj s 1 břitem pro hrubování a dokončit jej se 4 břity.
 • Úroveň sklonu nožů na fréze určuje čistotu a rychlost řezu. K dispozici jsou přímé a šikmé řezné plochy. Druhá dělá přesnější otvory a může být buď levotočivá, nebo pravotočivá. Jeden způsobuje lepší odvod třísek a druhý kvalitní řez.
 • Patka frézy je část, která bude v kontaktu s materiálem. Musí mít zvýšenou pevnost, aby odolala vlastní hmotnosti frézy a tlaku obsluhy. Nejčastěji se vyrábějí z litého nebo lisovaného kovu, méně často z plastu, protože je velmi křehký. Odlitky lze použít pro dražší modely a výlisky pro levnější modely. Je na něm umístěn hladký plastový kryt, který zabraňuje poškrábání a usnadňuje a usnadňuje pohyb nástroje. Pokud se pouzdro rozbije, lze jej nahradit podobným pouzdrem nebo pouzdrem vyrobeným svépomocí z improvizovaných materiálů, jako je překližka.
 • Úhlový doraz a kružítko lze použít k zaoblování, pilování rohů a vyřezávání kulatých dílů různých velikostí.
 • Vodicí lišta má podobnou funkci a vlastnosti jako boční doraz, ale lze ji upnout nezávisle na hraně obrobku. Vzdálenost od materiálu lze nastavit pomocí speciálního pravítka, které se upevňuje pomocí svorek. Frézovací bity se nasazují na horní část frézy a posouvají se podél drážek v pravítku.
 • Kopírovací pouzdro a kroužek se používají společně. První kus je potřebný pro složité tvarové řezání podle nakreslené šablony. Během provozu je okraj zařízení přitisknut k okraji vzoru, takže kopie bude o něco větší než původní vzor. Není-li třeba použít kroužek, který zakryje drážku pouzdra.
 • Vodicí tyč je mechanismus pro plynulé zanoření frézy do materiálu. Instaluje se na vertikální stroje. Pružiny umístěné uvnitř nulového bodu zajišťují plynulé a automatické zvedání stroje. Výrobci často vybavují výložník ochranným krytem, který zabraňuje vnikání prachu.
READ  Příslušenství k úhlové brusce na dřevo

Obrábění dřevěných dílů

Nejprve se naučte správně nastavit hloubku frézování. K tomu je třeba nastavit nulový bod. Není možné ji pevně stanovit, protože se mění s každou změnou frézy. Nulový bod. je to poloha nástroje, kdy se konec frézy dotýká materiálu a je zajištěn speciálním zařízením zvaným upínač.

Všimněte si, že každá fréza má jinou polohu páky. Hloubkový doraz s hrubou stupnicí slouží k nastavení hloubky zanoření řezného nástroje do materiálu.

Při frézování čelní frézou působí protiběžná síla řezné síly na frézu do strany. Aby k tomu nedošlo, je třeba použít paralelní zarážku. Proces frézování vypadá následovně. Přiložte frézu k vyznačené linii a zajistěte polohu dorazu pomocí dorazového šroubu. Nastavte hloubku frézování a zapněte stroj. Pokud je paralelní doraz namontován na levé straně, přitáhněte směrovač k sobě, pokud je namontován na pravé straně, odtáhněte jej od sebe.

Chcete-li na kostce zvolit čtvrtinu, fréza by měla být umístěna na samém okraji, zajištěna, nastavte hloubku čtvrtiny, zapněte frézu a přitáhněte ji k sobě (pokud je zarážka na levé straně kostky). Povrchové frézování úzkých obrobků má svou vlastní speciální konstrukci. Problémem je, že je obtížné držet frézu na úzké straně obrobku. Pokud se během provozu začne kývat, je drážka nepřesná.

Aby se tomuto problému předešlo, měl by být kvádr upnut pomocí upínací základny a kvádru přesně stejné velikosti umístěného paralelně. Frézka je pak opatřena dvěma opěrnými body, takže se nekýve.

Ruční frézky mohou nahradit hoblík. K frézce budete potřebovat několik přídavných zařízení. Vypadá to následovně: na dvě stejně velké lišty připevníte frézu a použijete ji jako hoblík, kde je místo hřídele instalována fréza o velkém průměru.

Běžné triky

Rozsah použití ručních fréz je velmi široký. Je to proto, že je možné najít trysky pro různé materiály a typy obrábění. Na internetu jsou k dispozici nejrůznější návody, jak správně zvládnout určitou část. Následující práce lze provádět pomocí ruční frézy:

můžete, dělat, frézou, dřevo
 • Typy průchozích a slepých otvorů.
 • Drážky a prohlubně různých tvarů.
 • Hrany a konce lze zdrsnit.
 • Vyřezávání složitých obrobků podle definovaného obrysu.
 • Části jsou kopírovány.
 • Lze vytvářet různé vzory a provedení.

Je nezbytné, aby fréza na dřevo byla provozována bezpečně. Chyby způsobují nejen poškození obrobku, ale také stroje. Výrobky vytvořené na frézce lze vyrábět s vysokou přesností.

Existuje poměrně dost návrhů pro lemování nebo tvarování obrobků. Ve všech případech je možné snížit riziko chyb pouze na základě zkušeností. Před zahájením práce na obrobku byste si tedy měli procvičit práci na jiném kusu dřeva.

Co lze vyrobit

Co můžete doma udělat s ručním nářadím. Fréza je velmi všestranná a může pomoci i při výrobě nábytku a stavbě domů. V sériové výrobě, aplikace po aplikaci na vysoce specializovaném frézovacím stroji. Ruční nářadí je univerzální, lze jej snadno dovybavit a nahradit celou montážní linku strojů.

Pro instalaci dveří se používá ruční fréza. Pomocí šablony se do panelu vyříznou drážky pro zámky a panty se spustí.

Nábytek nelze vyrobit bez drážek nebo spojů na pero a drážku v jednotlivých dílech. Této operaci předchází rozřezání desky. Aby police a velká skříň vypadaly pěkně, měly by být hrany oříznuty truhlářem nebo frézou.

Řemeslné výrobky ze dřeva v podobě vyřezávaného nábytku, architrávů, rámů jsou oblíbené u domácích kutilů. Při stavbě nebo renovaci si můžete vyrobit vlastní lišty a podlahové lišty. V poslední době se staly oblíbenými deskové stoly a okenní parapety. Řemeslníci vyrábějí skládačky s vodicími lištami podél stolu. Prochází jimi příčná skluzavka. Díky tomu lze obrovské dřevěné hoblíky vyhlazovat a brousit malými ručními stroji.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS