Jak řezat profilovou trubku pod úhlem 45 stupňů

Jak označit konce profilových trubek pro řezání pod různými úhly a následné spojování

Při výrobě konstrukcí z profilovaných trubek je často nutné je spojovat pod různými úhly. Řezání „od oka“ vede k velkým nepřesnostem a spoje jsou chatrné a nevzhledné. Zde je velmi jednoduchý způsob značení dlaždic, který pomáhá vyhnout se výše uvedeným nevýhodám.

Rozložte různé délky profilové trubky na rovný povrch tak, aby konce byly v uzlech spojů spojeny pod různými úhly.

Jak řezat trubky z různých kovů pod úhlem 45 stupňů a 90 stupňů

Jak řezat trubku pod určitým úhlem? Přímé řezání již bylo zmíněno. Dále zvažte ořezávání trubkových polotovarů z různých kovů pomocí kleští na kov. Kromě snadného řezání minimalizuje drátová pila množství třísek, což je důležité, pokud pracujete doma.

Zámečnická skládačka se skládá ze dvou dílčích sestav:

 • Ruční pilka na železo s horním trubkovým vedením, které umožňuje držet nástroj přesně kolmo ke směru řezu;
 • Středový díl s předvrtanými drážkami na obou stranách, které pomáhají pracovníkovi provádět přesné rohové řezy (obvykle 90° a 45°, ale existují i pokosové frézy, které lze použít k provádění úhlových řezů v rozsahu úhlů 100 až 1150).

Rozlišuje se mezi litou a lisovanou mladinou. První jsou levnější, ale při opakovaném namáhání ohybem fungují špatně.

Je důležité zvolit správnou konstrukci pily na železo. Pro provádění úhlových řezů jsou vhodné pouze přesné nástroje s horními vodicími lištami, které jsou navíc chráněny proti ohnutí pružinovými dorazy.

Pro výběr velikosti příčné pily jsou důležité následující parametry:

řezat, profilovou, trubku, úhlem, stupňů
 • šířka přípravku, která určuje maximální průměr obrobku.
 • Délka skládačky se zvyšující se přesností řezu.
 • Přítomnost úhloměru.
 • hloubka a šířka průchozích řezů v bočních stěnách kanálu: čím jsou hlubší, tím je nástroj méně citlivý na změny řezných podmínek. stav mazání, zvýšení teploty pilového listu a obrobku. Na druhou stranu při řezání trubek o velkém průměru by větší šířka řezné hrany zhoršila přesnost řezu.
 • Materiál těla: ocelová (lisovaná nebo lisovaná) dláta jsou jednoznačně vhodnější než dláta plastová, i když jsou lehčí.

Jak řezat trubku pod úhlem 45 stupňů? Při práci s tesařskou pilou byste měli materiál nejprve opilovat a poté, co se ujistíte, že je stěna kolmá, postupně zvyšovat tlak na pilový list.

Značení pomocí papíru

Jedním z nejjednodušších způsobů je označit roh pomocí kousku papíru. Správné přeložení čtvercového talíře šikmo. Vezměte trubku a omotejte ji kolem přeložené stránky tak, aby okraje úhlopříček směřovaly k sobě. Takže na menší straně stránky máme roh 45 stupňů. Vezměte si libovolný značkovací nástroj a vyznačte si na stránce kosy místo budoucího řezu. Abyste se vyhnuli náhodnému setření značky, můžete použít úzkou lepicí pásku Scotch. Tento způsob značení je vhodný pro dlouhé trubky velkého průměru a bod řezu je někde uprostřed.

READ  Jak doma rovnoměrně řezat pěnu

Co dělat, když máme co do činění s trubkou o malém průměru a potřebujeme ji řezat pod úhlem někde blízko okraje?? Pomůže vám hluboká nádoba naplněná vodou. Před zahájením práce vypočítejte úhel sklonu a vyznačte jej na nádobě. Pak už stačí jen opatrně spustit okraj trubky do vody a ohnout ji směrem ke značce na nádobě. Vytáhněte trubku, všimněte si linie kontaktu zastřihovače s vodou a poté proveďte další krok. Tato metoda je ideální pro značení velkého počtu trubek. Předpřipravená šablona z nádoby s vodou nám urychlí práci.

Používání programu pro PC

Tento způsob značení trubek pro řezání vyžaduje počítač se speciálním softwarem. Nejprve si nakreslete výkres s rozměry průřezu výrobku a plánovaným úhlem řezu. Potřebujete virtuální šablonu.

Vytiskněte ji na tiskárně. A zde je třeba si uvědomit, že čím větší je průměr trubky, tím více archů potřebujete k tisku. Poté pečlivě vystřihněte části výkresu ze všech stran a slepte je dohromady. Nejlépe to uděláte pomocí lepicí pásky. Zbývá jen připevnit šablonu k trubce a vyznačit ji.

Tento způsob řešení problému je velmi přesný. Veškerý potřebný software lze stáhnout z internetu, je zdarma ke stažení a používání. Najdete zde také šablonu pro řezání trubek pod úhlem. Teď už stačí jen vytisknout a vystřihnout. Šablonu jednoduše obtočte kolem trubky a vyznačte mezeru.

Jak řezat profilovou trubku pod úhlem

Profilová trubka není označena stejně jako kulatá trubka. Ruční provádění může vést ke značným chybám. Nejlepším způsobem, jak problém vyřešit, je vytvořit šablonu pro řezání ze stejného profilu, ale s větším průměrem.

Je zapotřebí malý úsek profilové trubky. Pomocí úhloměru na něm vyznačte úhel 45 stupňů. Nyní pomocí úhlové brusky odřízněte část obrobku podél vyznačené čáry. Okraje řezu zbruste, abyste odstranili případné nedokonalosti. Původní výrobek jednoduše vložíte do šablony na řezání trubek pod úhlem. Poté je třeba vyznačit linii řezu většího řezu. A pak odřízněte samotnou trubku.

Tento text vysvětluje, jak řezat trubky pod úhlem 45°. Po dokončení značení se doporučuje použít úhlovou brusku. Použijte ji k vyrovnání řezu. Lze ji nahradit pilkou na kov. Obrobek je možné řezat také svařováním, ale je třeba mít určité zkušenosti s používáním nástroje, protože jinak bude řezná plocha nerovná. „Jak čistě řezat trubky. nástroje a způsoby řezání“.

Speciální nástroje na řezání trubek nyní najdete ve stavebninách. Je však jednodušší a levnější si šablonu vyrobit sám.

V případě instalace plynovodů nebo vodovodů je často nutné změnit směr vedení rozřezáním potrubí a následným svařením pod požadovaným úhlem. Nejčastěji se směr mění na 90 stupňů, což vyvolává otázku, jak řezat trubku pod úhlem 45 stupňů, aby bylo možné spoje při svařování přesně spojit.

READ  Jak řezat kov doma

Úhly 45 nebo 90 stupňů lze vyřešit pomocí správných znalostí a technik, které ušetří nejen čas, ale také materiál při práci. Při jiných úhlech natočení není možné problém vyřešit pomocí pravítka a listu papíru. na pomoc bude třeba povolat výpočetní techniku.

Co je to obrácený náraz??

To je název jednoho z nejnebezpečnějších případů, které mohou nastat během operace. K tomuto jevu dochází, když se kotouč prudce zasekne do obrobku a způsobí prudký zpětný ráz elektrického nářadí. Musíte proces pečlivě sledovat a úhlovou brusku pevně držet.

Brýle nestačí

Jak se vyhnout zpětnému tahu

 • Nástroj vždy držte za standardní rukojeti.
 • Udržujte stabilní polohu na zemi.
 • Použijte obě ruce.
 • Postavte se mírně stranou od místa, kam bude nástroj dopadat.
 • Když úhlovou brusku od sebe oddálíte, odrazí se zpět na osobu, která ji používá.
 • Při ořezávání rohů a okrajů buďte obzvláště opatrní.

Potřebné nástroje:

Ve středu budoucího ohybu profilové trubky nakreslete fixem pod úhlem křížovou čáru pro ořezávač. Tato značka je umístěna na všech 4 stranách trubky.Dále je třeba na jedné ze stran vytvořit další 4 příčné čáry, 2 vlevo a 2 vpravo od středové čáry. Polovina vzdálenosti průřezu potrubí od úhlu. Například při rozměrech 40×40 mm je třeba odsadit 20 mm a při rozměrech 50×50 mm je třeba odsadit 25 mm. Stejné čáry musí být nakresleny na opačné straně potrubí.

Mezi těmito čarami jsou pak nakresleny úhlopříčky jako na obrázku. V důsledku toho by měly vytvořit písmeno „M“. Podobné úhlopříčky jsou provedeny na opačné straně trubky. Je důležité, aby směřovaly stejným směrem.

Poté se trubka otočí tak, aby strany s úhlopříčkami byly na každé straně, a pak se na horní i zadní straně vyznačí krajní čáry.Nyní proveďte úhlovou bruskou šikmé řezy na obou stranách. Nejvhodnější je použít opotřebovaný řezný kotouč, protože má malý průměr, který umožňuje tenké opracování bez zbytečného podřezávání.

Po vyříznutí úhlopříček je třeba trubku poskládat tak, aby byla obráceně, nebo aby bylo písmeno „M“ obrácené. Dalším krokem je odříznutí koncových značek v horní části trubky a ujištění se, že trubka je stále vcelku. V důsledku podřezání je třeba oddělit nepotřebný kus dvěma zuby.

Pokud jsou stěny trubky silné, je třeba použít svěrák. Pak je třeba spoje svařit a zbrousit.

Výsledkem je dokonalý ohyb 45 stupňů bez ostrého vnějšího rohu, který vypadá jako továrně vyrobený. Trubky lze tímto způsobem ohýbat při výrobě různých rámů a konstrukcí, kde je důležitá bezpečnost. Náhodný střet s rukou nebo nohou v takové zatáčce je méně nebezpečný než v běžné zatáčce s ostrým vnějším úhlem.

Řezání pod úhlem

Vzhledem k metodám řezání. ať už jde o přímé nebo úkosové řezání. je důležité znát různé obrobky, které je třeba opravit. Hadice z polypropylenu nebo tenké mědi se řežou snadněji a rychleji než silnější ocelové trubky.

řezat, profilovou, trubku, úhlem, stupňů

Plastové výrobky s malým průměrem lze stříhat pod pravým úhlem pomocí speciálních nůžek. Úhel je možné kontrolovat pomocí běžného úhloměru. Plastové trubky lze také řezat pilkou na železo s jemnými zuby.

READ  Stuslo pro kruhové nebo končící vlastním rukama

Nejčastějším požadavkem na instalaci je řezání vodovodního, kanalizačního a větracího potrubí pod úhlem 45º.

Podívejme se, jaké nástroje lze použít pro řezání pod různými úhly.

Papírová šablona pro potrubí

Pro relativně přesný řez můžete použít jednoduchou techniku, kdy jako šablonu použijete obyčejný kus papíru. Pro výrobu šablony je vhodný například papír do tiskárny formátu A4.

Pomocí pravítka předřízněte list do čtverce. Úhlopříčka čtverce musí odpovídat délce obvodu řezané trubky. Odřízněte přebytečný plech.

 • List přeložte šikmo a zarovnejte protilehlé rohy.
 • Výsledný trojúhelník otočte tak, aby čára pro přeponový trimr byla kolmá na osu trubky.
 • V této poloze obtočte papír kolem povrchu trubky a srovnejte krajní body přepony k sobě.
 • Pomocí fixy označte řez podél linie některého z katet trojúhelníku.
 • Ořízněte trubku podél vyznačené linie.

Tato metoda je docela praktická při označování a řezání trubek pod úhlem 45º v rozsahu průměrů od 32 do 63 mm. Pro snadnější značení se doporučuje použít silný, ale měkký papír. Můžete také použít paronit a podobné materiály.

V tomto článku se dozvíte, jak vybrat správný nůž na plastové trubky a jak jej používat v praxi.

Dobře vyrobené šablony pro tvarové řezy umožňují velmi přesné řezy. Mezi připravenými obrobky však stále existuje rozdíl. Při spojování kovových trubek se „uzavírá“ svarovým spojem, při spojování plastových dílů se používá speciální pájecí šňůra.

Programy pro výpočet úhlu řezu

Technologie řezání umožňuje různé úhly řezu. Pokud však má být šablona řezána pod jiným úhlem než 45º, je třeba provést matematické výpočty a šablonu vyříznout z papíru nebo podobného materiálu podle vypočtených údajů.

Je pravda, že existují počítačové programy, které mají za úkol odlehčit předákovi od výpočtů. Šablonu pro řezání vytisknou tyto programy na tiskárně.

Jednoduchý výpočetní program založený na MS Excel umožňuje vypočítat a vymodelovat téměř jakýkoli průměr trubky a jakýkoli požadovaný úhel řezu.

řezat, profilovou, trubku, úhlem, stupňů

Uživatel musí pouze zadat příslušné hodnoty do polí Vnější průměr a Úhel řezu. Tyto parametry se používají k vytvoření vzoru, který lze vytisknout.

Nástroj na řezání trubek

Existuje jednoduchý nástroj, který se často používá v každodenním životě, především při práci se dřevem. Říká se mu truhlář. Stejný přípravek je vhodný i pro řezání trubek pod různými úhly.

Dláto je k dispozici v prodeji, ale pokud ho chcete, můžete si ho vždy vyrobit sami a přizpůsobit konstrukci požadovanému průměru trubky:

| Denial of responsibility | Contacts |RSS