Jak funguje brzda kotoučové pily

Kotoučová pila: účel, použití, princip práce a opravárenské funkce

Jedním z oblíbených stavebních nástrojů je úhlová bruska, která je známá jako úhlová bruska. Přestože ji lze použít pro velké množství úkolů, není vždy vhodná a použitelná pro konkrétní práci. V tomto případě přichází na pomoc úhlová bruska, její blízký příbuzný, kotoučová nebo okružní pila. Na rozdíl od úhlové brusky, která se k řezání dřeva nedoporučuje, ale někteří řemeslníci ji stále používají, je tento typ nářadí určen speciálně k řezání dřeva. Kotoučovou pilu používají nejen profesionálové v pilařství, ale také řemeslníci při stavebních a renovačních pracích.

⚙️ Části kotoučové pily:

Níže si ukážeme různé části kotoučové pily a různé systémy, které se přizpůsobují řezům, které musíme provést v každém z našich truhlářských projektů.

Díly na straně motoru okružní pily :

Na straně motoru okružní pily máme plastový kryt, který chrání elektrické části, zabraňuje kontaktu s elektrickými částmi a má nezbytné prvky pro provoz této elektrické pily při řezání dřeva nebo jiných materiálů.

kotoučové, pily

1.- Spouštěč zapalování :

Spouštěč je tlačítko, které stiskneme pro zapnutí kotoučové pily. Obvykle se nachází ve spodní části rukojeti.

2.- Rukojeť a držadlo :

Rukojeť je navržena tak, aby bylo možné držet kotoučovou pilu jednou rukou a zároveň stisknout spoušť. A za rukojetí je obvykle rukojeť, která se používá k držení elektrického nářadí druhou rukou. Důležité je, že pilu musíme při řezání vždy pevně držet oběma rukama a vždy si musíme dávat pozor na neočekávaný zpětný ráz.

3.- Tlačítko odemknutí :

Tlačítko odemknutí slouží k odemknutí spouště a její aktivaci. Tím se vyhneme náhodnému spuštění kotoučové pily. Na rozdíl od skládačky se toto tlačítko nepoužívá k podržení spouště.

4.- Motor kotoučové pily :

Motor kotoučové pily lze připojit přímo k pilovému kotouči nebo pomocí nekonečného šroubu s hlavou. Na výrobním štítku je uveden výkon ve wattech a počet otáček. Pokud jde o otáčky, je důležité je zohlednit při montáži nového pilového kotouče, protože pilové kotouče jsou obvykle omezeny maximálními otáčkami, kterými se mohou otáčet.

5.- Přístup pro výměnu kartáčů motoru :

Kartáče, které přenášejí elektrický proud do motoru pily, se časem opotřebují, takže je možná bude nutné vyměnit. Aby nebylo nutné otevírat celý kryt motoru, jsou dnes pily obvykle dodávány se snadno otevíratelnými zátkami, které slouží ke snadné výměně kartáčů.

kotoučové, pily

Části boku pilového kotouče :

Na boční straně kotoučové pily jsou části, které přímo zasahují do řezání, a některé ochranné systémy.

 • Pilový kotouč
 • Dělicí čepel
 • Držák šroubů
 • Tlačítko pro zablokování pilového kotouče
 • Dosedací podložky řezného kotouče
 • Mobilní zabezpečení
 • Pevná ochrana
 • Sání
 • Kovová základna kotoučové pily
 • Nastavení hloubky řezu
 • Nastavení sklonu disku
 • Stupnice náklonu disku
 • Boční vedení pro paralelní řezání
 • Vodicí linie pro řezání
kotoučové, pily

6.- Pilový kotouč :

Pilový kotouč má uprostřed otvor pro zašroubování do stroje a na vnějším okraji zuby pro řezání dřeva. Pokud jde o středový otvor, měl by mít stejný průměr jako vyčnívající hrana, kolem které má být v naší pile upevněn. Někdy se při nákupu pilového kotouče setkáváme také s adaptérovými kroužky na pilové kotouče s různými průměry. Pokud jde o zuby, mohou být vyrobeny z různých materiálů, které jsou tvrdší než samotný kov disku. Najdeme tedy řezné kotouče s různým počtem zubů. Navíc zuby mohou mít různý tvar i na jednom pilovém kotouči. Tvar a počet zubů tedy ovlivňuje řeznou rychlost a kvalitu řezu.

READ  Jak velkou kompresi chcete u své motorové pily?

7.- Dělicí čepel :

U některých kotoučových pil vidíme za řezným kotoučem kovovou desku, která obklopuje malou část kotouče, zůstává několik milimetrů od něj a sleduje jeho zakřivený tvar, ale nedosahuje celé hloubky řezu kotouče. Takže si zachovává svou polohu vůči kotouči, i když změníme hloubku řezu. Tento dělicí kotouč by měl mít stejnou tloušťku jako kotouč a slouží k tomu, aby se řez, který provádíme ve dřevě, nezavíral proti kotouči, čímž se snižuje možnost zpětného rázu nebo odskoku.

8.- přídržný šroub :

Jedná se o šroub, který drží pilový kotouč v pevné poloze. Může se jednat o šestihran nebo šestihrannou zásuvku. Pokud se jedná o šestihran, okružní pila se obvykle dodává s klíčem potřebným k povolení a utažení šroubu. Aby se pilový kotouč při povolování a utahování šroubu nepohyboval, je třeba jej zajistit buď kouskem dřeva, nebo pomocí tlačítka pro zajištění kotouče, které je součástí některých těchto elektrických nástrojů.

9.- Tlačítko pro zablokování řezného kotouče :

Když chceme vyměnit řezný kotouč okružní pily, musíme řezný kotouč zajistit na místě, abychom mohli utáhnout nebo povolit šroub, který jej drží na místě. K tomu můžeme použít kousek dřeva, který kolečko zablokuje, nebo u některých kotoučových pil najdeme tlačítko, které po přidržení kolečko zablokuje. Není také na škodu vědět, kterým směrem se má upínací šroub otočit, protože i když stisknutím tohoto zajišťovacího tlačítka šroub nepovolíme, možná bychom ho měli otočit na druhou stranu. U kotoučových pil s přímou osou (viz „Tlačítko START/STOP“ na straně 54). níže v typech pil) se šroub normálně utahuje ve směru hodinových ručiček (normální pro všechny šrouby), ale u miniaturní pily mám nekonečný šroub (viz. níže), upínací šroub se utahuje proti směru hodinových ručiček.

Elektrické kotoučové pily

Ruční kotoučové pily střední cenové třídy se skládají z následujících součástí:

 • Elektrický motor. Hlavní generátor energie.
 • Přepínač. Tlačítko pro spuštění nebo zastavení pily.
 • Uzamykací zařízení. Fixuje spínač v jedné poloze.
 • Nastavovač sklonu. Umožňuje nastavit pravý úhel řezu.
 • Paralelní zastávka. Nastavení odsazení od okraje obrobku.
 • Drží paralelní zarážku. Drží paralelní zarážku.
 • Základní deska. Základní deska přiléhající k obrobku.
 • Ochranný plášť. Chrání obsluhu před hoblinami.
 • Regulátor hloubky. Zvyšuje nebo snižuje hloubku řezu.
 • pilový kotouč. Hlavní nástroj s kovovými zuby.
 • Vyhazování pilin. Zbavuje se třísek otvorem v pilovém kotouči.

K výstupu pilin lze připojit vysavač. Tímto opatřením se zbavíte zbytečných nečistot na dvoře a zkrátíte čas potřebný k úklidu.

Důležité údaje při výběru správného pilového kotouče.

Pokud jste začátečník a nepoužíváte kotoučovou pilu, může být výběr správného kotouče trochu složitější. Existují různé typy pilových kotoučů pro různé materiály, typy řezů a pro různé výkony pil. Jednou z nejdůležitějších vlastností při výběru je průměr a typ nože. Jen se musíte ujistit, že je kompatibilní s vaším modelem kotoučové pily.

Zde je stručný průvodce, který vám pomůže najít tu správnou:

 • Ruční pily umožňují použití menších průměrů pilových listů, obvykle mezi 4″ a 7″;
 • Pila vyžaduje diamantový kotouč o průměru 7 až 10 palců;
 • stolní pily vyžadují 10 nebo 12 palců a pilové kotouče musí mít karbidový hrot;
 • 14″ nože se obvykle používají k řezání kovů.

Dalším důležitým parametrem jsou otáčky za minutu. Například menší plechy mají vyšší otáčky a větší plechy mají nižší otáčky. Doporučené otáčky pily by měly být nižší než doporučené otáčky pilového kotouče. Všimněte si, že počet otáček pily přímo neurčuje její řeznou rychlost, takže vyšší otáčky neznamenají rychlejší řezání.

Průměr nože ovlivňuje rychlost, protože ostří většího nože se pohybuje rychleji než ostří menšího nože, protože urazí větší vzdálenost za stejnou dobu. Na druhou stranu s výběrem většího nože nespěchejte, protože musíte zohlednit také požadovanou kvalitu řezu. Při hledání správného indikátoru otáček proto berte v úvahu materiál, se kterým budete pracovat.

K tomu je třeba vypočítat SFM, což je „povrchový metr za minutu“. Vzorec je následující:

READ  Řetězová pila STIHL se při sešlápnutí plynu vypne

SFM = (průměr / 12) O otáčky za minutu

kotoučové, pily

Obecně platí, že pro dřevěné materiály potřebujete SFM 5 000 až 8 000 a pro kovy méně než 1 000.

Při výběru nástroje věnujte pozornost také indikátoru čáry řezu. To proto, abyste při řezání viděli, kam list směřuje. Bez něj se vám bude hůře řezat rovná čára pro váš vyžínač. Indikátor otáček se obvykle nachází na základní desce a vypadá jako dva malé zářezy. V některých případech však nemusí být indikátor SFM trimmeru vidět. V takových případech by bylo užitečné malé okno, které vám ukáže, kde se list nachází, a proto ho hledejte. Neváhejte nástroj uchopit a vyzkoušejte, zda je pohodlný.

Dále se podívejte na základní desku. Z jakého materiálu je vyroben? Hořčíkové základní desky jsou stabilnější, ale při pádu pily se mohou zlomit. Na druhou stranu se hliníková základní deska může ohnout, když ji nejvíce potřebujete, zatímco plastové základní desky jsou stabilní a odolné proti nárazům.

Bez ohledu na materiál by měla být základní deska rovná na délku i na šířku a měla by mít rovný okraj. Nakonec se podívejte na strážce. Chrániče s ostrými nebo drsnými hranami se mohou při řezání zaseknout o dřevěný povrch a ztížit jeho zvedání.

Pokud jde o to, co budete řezat, měli byste věnovat pozornost také typu nože. Různé typy materiálů se lépe zpracovávají s různými typy nožů. Existují například nože určené k řezání dřeva, plastu a akrylátu, kovu a dalších materiálů. Zde jsou některé typy, které můžete potřebovat:

 • Rip Cut je řezání dřeva, proto jsou řezné nože navrženy tak, aby řezaly podél vláken: tyto nože mají méně zubů a jsou speciálně navrženy pro agresivní řezání;
 • Příčné nože jsou určeny k řezání obilí a mají 40 až 80 zubů, které zajišťují čistý řez;
 • Kombinované nože se používají k provádění příčných i trhacích řezů, protože mají skupiny zubů oddělené hrdlem.

Protože zuby vytvářejí řez více než samotné ostří, je třeba zvážit jejich tvar a množství. To je další aspekt čepele, který ovlivňuje váš řezný výkon. Čím více zubů, tím přesnější řez. Kvalitu řezu určuje také tvar zubů. Alternativní typ horního úkosu je vhodný například pro rychlé řezy v hrubém dřevě, které jsou vedeny podél vláken. Čepele z více materiálů jsou vhodné pro příčné řezání, zatímco čepele s radiálním ramenem mají záporný úhel, aby se zabránilo automatickému posuvu.

Typy práce

Oblast použití kotoučové pily závisí na její velikosti a typu.

Ruční kotoučová pila

Tyto elektrické kotoučové pily jsou určeny k provádění přesných a rovných řezů do tenkých dřevěných materiálů. Ruční kotoučové pily jsou malé a nejčastěji se používají pro domácí práce.

Malá pila na dřevo je potřebná pro výzdobu interiérů domů. Ruční kotoučové pily se často používají při renovačních pracích, k řezání laminátu nebo obložení stěn.

Kruhový stroj

Stacionární kotoučové pily jsou zařízením pro každodenní použití. Tyto profesionální stroje dokáží zpracovat velké množství dřeva za den. Jsou poměrně těžké. přes 10 kilogramů a mají vysoký výkon až 2500 wattů.

Kruhový stroj

Používají se převážně ve výrobních zařízeních pro průmyslové účely. Náklady na toto zařízení jsou poměrně vysoké. Některé menší modely kotoučových pil mají také stacionární funkci. Úspěšně se používají v soukromých dílnách.

Další funkce

Jak již bylo zmíněno, moderní elektronická okružní pila je ve skutečnosti vybavena dalšími funkcemi, které lze využít k provádění preventivnějších řezů, a samozřejmě řadou dalších věcí. Podívejme se na tyto užitečné možnosti blíže.

 • Ponoření do dřeva. velmi užitečná funkce, která umožňuje zahájit práci v kterémkoli místě řezu, nejen na jeho okraji.
 • Blokování spuštění. Jedná se o funkci, při které je třeba stisknout dvě tlačítka současně, aby se nástroj spustil. Proto nemůžete pilu spustit najednou (a náhodou), což výrazně zvyšuje úroveň bezpečnosti při jejím používání.
 • Možnost připojení vysavače. Dvě užitečné funkce, které umožňují odstranit piliny, které se nevyhnutelně hromadí během práce. Nejenže čistí vzduch (což je při práci v interiéru zásadní), ale také výrazně zlepšuje výhled na zpracovávaný materiál.
 • Pozvolný start. Po spuštění se kotouč začne otáčet plynule, ne příliš rychle při vysokých otáčkách. Tím se prodlužuje životnost pily.
 • Stacionární odsávání třísek/prachu. To je také výhodné, zejména pokud není pracovní zátěž příliš velká. Například Makita 5017 RKB je vybavena speciálním kontejnerem pro snadnější řezání ve stísněných prostorech.
 • Laserové ukazovátko je poslední funkcí, kterou je třeba zvážit. Pokud je namontována vodicí lišta, není nutná. K práci však budete potřebovat určitou zručnost, protože člověk, který vezme pilu do ruky poprvé, pravděpodobně nebude schopen provést rovný a čistý řez.
READ  Jak vyčistit karburátor řetězové pily STIHL 180

Kromě výše uvedených možností je nezbytné, aby ruční pila měla výklopný kryt, který zakrývá část řezného kotouče.

Účel

Nejběžnější pily jsou napájeny z elektrické sítě, ale v prodeji jsou i akumulátorové pily. Je také důležité rozhodnout, pod jakou značkou je pila uvolněna, nejoblíbenější dnes může být nazývána Makita, Bosch, DWT, Hitachi, ale budou stát více než modely Sturm, Sparky a „Zenith“. Pokud potřebujete také ruční kotoučovou pilu, měli byste se rozhodnout, kterou si vybrat, než půjdete do obchodu. Toto zařízení je určeno k rychlému a pohodlnému řezání téměř všech měkkých materiálů, zejména dřeva, měkkého kovu a plastu. Pokud jde o dřevo, lze řezat všechny dřevěné výrobky a řezným prvkem lze pohybovat podélně i příčně. Okružní pila makita5008mg má přesné nastavení hloubky. Všechny modely kotoučových pil mají úhel řezu 45 stupňů.

Přehled kotoučových pil s recenzemi vám umožní pochopit, jakým směrem se při výběru přiklonit. Při nákupu stroje musíte vědět, k čemu jej chcete používat. Pokud vás čeká velké množství stavebních prací, které zahrnují řezání podlahových a dřevotřískových desek, měli byste zvážit profesionální modely. Pokud se domácím pracím věnujete jen výjimečně a většinu času leží zařízení nečinně ve spíži, je vhodné zakoupit domácí kotoučovou pilu.

Ruční kotoučové pily se často používají k co nejrychlejšímu provádění přesných řezů. Přečtěte si tento článek a zjistěte, která okružní pila je pro vás ta pravá. Rozdíl mezi profesionálním a domácím nářadím je tedy v životnosti a výkonu motoru. Při konstrukci každého stroje se používají materiály a díly různé kvality. Menší pohonná jednotka používá kotouče s menším průměrem, a proto je schopna řezat v menší hloubce. Ruční kotoučová pila, jejíž výběr a recenze jsou uvedeny v tomto článku, může být domácí. Motor je třeba nechat čas od času odpočinout a zařízení vypnout, aby mohlo vychladnout.

Oprava motoru a ložisek kotoučové pily

Odstraňte spodní a horní kryt. Pokud nelze skříň převodovky vašeho modelu vyjmout z horního krytu, je nutné ji vyjmout. Opatrně vyjměte kartáčové jednotky. Vytáhněte hřídel motoru, přičemž jednu ruku mějte připravenou k podepření kotvy.

Mazání a kontrola motoru kotoučové pily.

K oprášení cívek ventilátoru a kotvy motoru použijte starý zubní kartáček. Na každý konec hřídele motoru naneste bílé plastické mazivo nebo mazivo určené výrobcem.

Na zobrazeném modelu je otevřené pouze ložisko vedle komutátoru, které lze promazat. Poté otočte ložisky na obou koncích hřídele motoru.

Pokud se ložisko neotáčí hladce, opravte ho a vyměňte za přesný duplikát. Ložisko nemusí být vyjímatelné, v takovém případě vyjměte kotvu a proveďte servis.

Promažte a zkontrolujte ložiskové jednotky.

Zkontrolujte také sestavu cívky pole umístěnou uvnitř skříně motoru. Pokud je motor nebo vinutí zakryté, proveďte údržbu součástí motoru. Znovu namontujte motor, horní a dolní kryt a sestavu kartáčů. Znovu nainstalujte pilu a zkontrolujte, zda netěsní.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS