Jak vyříznout vnitřní roh soklové lišty

Jak řezat rohy široké lišty

Znalost pravidel a funkcí, jak snížit rohy stropního soklu doma, můžete snadno vytvořit krásný vzhled vašeho pokoje, a opravy budou trvat mnohem méně peněz. Koneckonců práce mistrů stavitelů není v dnešní době levná. Chcete-li se podrobně seznámit se všemi technikami lemování stropních lišt a dozvědět se tajemství od profesionálů, přečtěte si náš článek.

Práce na zhotovení vnitřního rohu stropního soklu začíná montáží výrobku na strop. To je nutné pro změření správné délky dílu.

Po dokončení měření se lišta vloží do připravené formy. Je umístěn tak, aby poloha výrobku v něm byla přesně stejná jako na stropě.

Držte lištu levou rukou a ujistěte se, že těsně přiléhá ke stěně. Díl, který má být instalován na strop, by měl být umístěn nahoře a spodní část by měla být přitlačena ke spodní části přípravku.

Čepel pilky na železo se otočí pod úhlem 45 stupňů a začne řezat. Držte nástroj co nejblíže levé ruce a při řezání příliš netlačte. Po úspěšném vyříznutí vnitřního rohu stropního soklu číslo jedna pokračujte v práci se sousedním výrobkem. Stříhejte podobným způsobem, ale obráceně, jakoby zrcadlově.

Řezání lišty pro dekoraci stropu

Dalším typem stropní lišty je pěnový polystyren. Jsou mnohem hustší než běžné pěnové výrobky (takže se nedrolí), stojí o něco více, ale také se o něco hůře řežou. Pro tuto práci můžeme stále používat stejnou pilu na kov nebo pilku na železo.

Nejdražší podlahové lišty jsou vyrobeny z polyuretanu. Tyto lišty jsou pružné, pevné a odolné proti vlhkosti a lze je snadno řezat stavebním nožem. Nelze je však použít ve všech místnostech, protože polyuretan je citlivý na vysoké teploty. deformuje se, začíná praskat nebo se štěpí.

Na dřevěné lišty je vhodná pouze pilka na železo s jemnými zuby, lze použít i kovové nástroje.

Mnoho začínajících řemeslníků se však o to, jak vyříznout lištu v rozích, příliš nezajímá. Tento proces vyžaduje pečlivý výpočet a přesnost ze strany dodavatele. V některých případech, pokud to interiér místnosti umožňuje, nelze uvažovat o tom, jak řezat roh na stropním soklu, a použít prefabrikované rohové prvky. Ty jsou k dostání ve stavebninách. V takovém případě se lišty jednoduše nařežou rovně a vlepí do rohového dílu. Všechny nerovnosti a nedokonalosti budou skryty.

Kdy platí

Bylo by chybou se domnívat, že toto zařízení bylo vynalezeno pouze pro zkrácení baget. Naproti tomu drážka pochází z jiných oblastí truhlářství při dokončování stěn a stropů. Tento konstrukční nástroj se hojně používá v:

 • prefabrikace dveřních zárubní;
 • montáž dveřních a okenních křídel;
 • výroba zasklívacích lišt pro upevnění okenních skel
 • Příprava proužků pro rámy na obrazy a obrázky;
 • použití spojovačky jako pomůcky pro ořezávání umožňuje řezat kabelové kanály bez mezer v rozích;
 • ořezávání rohů podlahových a stropních lišt.
READ  Jak připojit PVC panely do sádrokartonu

Použití pokosníku jako pilovacího nástroje vám umožní opilovat konce tak, aby se v rozích vzájemně dotýkaly bez mezer.

vyříznout, vnitřní, soklové, lišty

Ořezávání lišty v truhlářské dílně

Hmoždíř je jedním z nejdůležitějších nástrojů při práci s lištami, protože umožňuje řezat lištu v pravém úhlu, aby dokonale zapadla. Zvažte zvláštnosti práce s filé pomocí tohoto zařízení.

Chcete-li správně a rovnoměrně řezat stropní lišty v rozích pomocí drátové řezačky, musíte dodržovat určitá pravidla.

 • Řezání obrobků pokosovou pilou je vhodné pouze pro pravé úhly 90°.
 • Při řezání baget určených na strop se bagety přikládají k vnitřní straně jednotky, která je k vám nejblíže, a poté se rozřežou.
 • Umístěte obrobek tak, jak bude v budoucnu instalován na stropě.
 • Řez podél líce bagety.
 • Strana, která má být následně přilepena ke stropu, se musí při řezání pevně přitisknout ke dnu žlabu.
 • Pro každý typ materiálu se doporučuje použít specifický řezný nástroj: pilka na železo nebo nože jsou vhodné pro řezání měkkých materiálů, jako je polystyren, pila je vhodnější pro dřevo.

Stropní rohy mohou být vnitřní a vnější nebo vnější, takže existují rozdíly v přípravě baget, které spočívají ve způsobu spojování pásů a různém sklonu řezů. Pro usnadnění práce se zápustkou je užitečné vytvořit na ní vizuální vodítka v podobě malých nálepek s nápisy, jak je uvedeno níže.

Hlavní věc, které je třeba věnovat pozornost, je přesnost řezání polotovarů pod správným úhlem. Doporučuje se začít s vnitřním koutkem a poté pokračovat s vnějším koutkem. V opačném případě se vám nemusí podařit bagetu nakrájet na požadovanou délku. Schematicky je řezná posloupnost znázorněna na následujících obrázcích.

Řezání filé pro vnitřní roh

Vnitřní rohy se v místnostech vyskytují vždy. takže se s nimi při montáži stropních lišt určitě setkáte. V tomto případě postupujte podle algoritmu pro krájení bagety:

 • Změřte požadovanou délku lišty tak, že ji položíte na strop, kde bude instalována;
 • umístěte prkno do přípravku podél blízké stěny tak, aby jeho poloha odpovídala způsobu montáže na strop;
 • Držte lištu, zasuňte řezný nástroj do drážky pod úhlem 45° a bez zbytečného tlaku lištu rozřízněte;
 • Stejně postupujte i u druhého sousedního pásu v zrcadlovém obraze. Pro snadnější řezání lze pokosovou pilu natočit tak, aby se přizpůsobila ruce.

Pokud víte, jak řezat vnitřní roh na stropním podstavci pomocí řezačky drátu, můžete snadno vytvořit složitější rohy. vnější rohy.

Řezání filé pro vnější roh

Vnější rohy nejsou v místnosti tak časté, ale vyžadují mimořádně pečlivé řezání filetů a přesné spojování jejich stran. Malé mezery na vnější straně jsou nápadnější a hůře se skrývají než na vnitřní straně. Při práci s vnějšími rohy je třeba vzít v úvahu také některé zvláštnosti. Toho lze snadno dosáhnout dodržováním určitých pravidel:

Zbývá spojit nakrájené proužky bagety a zkontrolovat přesnost řezu. Pomocí dvojice vyříznutých částí lišty je spojte tak, aby vytvořily vnitřní nebo vnější roh. Pokud byly proužky přesně a precizně vyříznuty, budou hrany sousedních proužků dokonale zarovnány.

READ  Jak řezat porcelánové dlaždice doma

Pokud jsou na povrchu drobné otřepy nebo nerovnosti, můžete je opracovat ostrým nožem, pilníkem nebo smirkovým papírem připevněným na bloku brusného papíru.

Model ukazuje, jak bude správně nařezaná a namontovaná základová deska vypadat v hotovém stavu na vnitřním a vnějším rohu.

Pokud dodržíte všechna pravidla a zásady pro přípravu soklových lišt pomocí speciálních nástrojů, můžete si všechny typy stropních soklů snadno nainstalovat sami.

Improvizovaný podnos-stolička vlastníma rukama

Křížový řez lze také velmi snadno provést vlastníma rukama.

Potřebujete tři dřevěná prkna nebo fošny, které musíte přibít do krabice ve tvaru písmene U. Poté se na stěnách krabice vyznačí potřebné rohy a pilkou na železo se provede řez. Výsledkem by měl být dřevěný úhelník s vyřezanými drážkami.

Kombinace improvizované skládačky a šablony s vyznačenými liniemi. Pro snadné řezání je třeba vytvořit něco, co bude lištu držet, protože je obtížné ji držet vahou. Stačí vyříznout roh ze dvou dřevěných latí nebo prken. Na papír je nutné nakreslit čáry s úhly pro řezání pod úhlem 45 stupňů nebo pod jiným úhlem. Poté přiložte polotovar základní desky k rohu, přitlačte jej rukou, jak je popsáno v technice použití plintholu, posuňte papír se šablonou pod hranu, kde hodláte řezat, a odřízněte. Při řezání se řiďte čárou vyznačenou na papíře pro ořezávač.

Jako improvizovanou skládačku lze použít cokoli. Že tvoříme roh. Například stůl u zdi.

Důležité! Při řezání soklové lišty pamatujte na pravidlo pro měření stropních soklových lišt. Pro odhad vnitřního rohu změřte délku přímo od rohu. Pro označení vnějšího rohu předpokládejte, že lišta bude vyčnívat do místnosti ve vzdálenosti rovnající se její šířce.

Lišty připevněte až po vyříznutí a vyzkoušení obložení pultu. Teprve když jsou obě lišty v rohu dokonale zarovnané, lze je přišroubovat ke stropu. Drobné nedokonalosti lze u dřevěných a polyuretanových lišt odstranit pilníkem nebo pilkou. Ořezávání lišt vyžaduje použití ostrého nože.

Pokud mezi lištami zůstane po oříznutí malá mezera, nezoufejte, lze ji zacelit tmelem. Samotné ořezání stropních lišt je jednoduché. Abyste však mnoho věcí nezkazili, je lepší je předem vyzkoušet na malých kouscích.

Dřevo

Dřevěné lišty se od svých protějšků liší. Dřevo je poměrně těžké, což ovlivňuje hmotnost výrobku. Lišty jsou trvale pevné, velmi odolné proti mechanickému poškození a jsou odolné proti opotřebení, takže je lze montovat nebo řezat bez obav z náhodného pokroucení.

K ořezání dřevěného obloukového ořezávače byste měli použít pilku na železo s jemnými zuby, která je speciálně navržena pro jemnou manipulaci s tímto materiálem. Dobrou volbou by však byla také kvalitní kovová čepel.

Řezání stropních lišt pomocí frézy na prkna

Abychom pochopili, jak správně řezat stropní sokl pomocí elektrického nářadí, je nutné pochopit, jak toto zařízení funguje. Čtverec má podobu trojúhelníkové dřevěné, plastové nebo kovové krabice s drážkami pod úhlem 45 a 90 stupňů po stranách. Pomocí úhlopříčné spárovky můžete lišty snadno rozříznout a spojit je buď v rovných místech stropu, nebo v rozích: „Jak spojit stropní sokl v rozích“).

READ  Jak vyříznout roletu na plastových oknech

Tradiční obdélníková místnost má pouze vnitřní rohy. To znamená, že všechny jsou menší než 180 stupňů (obvykle 90). Měli byste začít montáží lišt, abyste se později nemuseli starat o změnu jejich délky.

Před správným oříznutím stropní lišty je důležité určit, kterou stranou bude přiléhat ke stropu a kterou ke stěně. To je obvykle ovlivněno strukturou použité lišty. Pokud je asymetrická, připevněte ji ke zdi širší stranou.

Algoritmus správného řezání lišty pro vnitřní rohy je následující:

vyříznout, vnitřní, soklové, lišty
 • Pro řezání levého rohu by měla být lišta zasunuta do hmoždinky tak, aby její delší část byla vlevo a řezaná část uvnitř hmoždinky, a měla by vstupovat do pravé drážky pod úhlem 45 stupňů.
 • Lišta by měla být přitisknuta ke spodní části nástroje, přičemž strana, kterou bude připevněna ke stropu, a strana, kterou bude připevněna ke stěně, by měly být přitisknuty k boční hraně hmoždinky.
 • K řezání materiálu použijte pilku na železo nebo univerzální nůž. Před správným řezáním stropního podstavce by měl být řádně zajištěn na svém místě.
 • Druhou lištu je třeba vložit do pravé strany přípravku a zasunout ji do drážky pod úhlem 45 stupňů.
 • Poté zopakujte postup pro levou lamelu.

Aby bylo zajištěno správné vyříznutí stropní lišty, měly by být rohy obou lišt zatlačeny do rohu místnosti bez použití lepidla. Pokud se objeví mezery, lze je vždy opravit stavebním nožem. Teprve poté lze lišty přilepit na místo ( „Rohy pro lištu: instalace a montáž“).

Mnozí odborníci doporučují nejprve namontovat podlahové lišty ve všech rozích místnosti, která má být vybavena, a poté instalovat materiál v rovných plochách mezi nimi.

Jak správně oříznout stropní sokl. Důležité drobnosti

Měření potřebná pro lišty stropních lišt musí být provedena zvláštním způsobem. Při hledání a označování vnitřních rohů je třeba měřit délku od rohu. Při označování vnějšího rohu vždy berte v úvahu, že lišta bude vyčnívat do interiéru místnosti ve vzdálenosti rovnající se její šířce.

Lišty připevněte až po ověření přesné polohy a vyříznutí párových lišt. Teprve když jsou obě lišty v rohu dokonale zarovnané, lze je sestavit a upevnit. Pokud pracujete s polyuretanovými nebo dřevěnými lištami, můžete případné vady a nedokonalosti opravit pilníkem nebo pilkou. Pro montáž pěnového výrobku byste se měli vyzbrojit ostrým nožem.

vyříznout, vnitřní, soklové, lišty

Pokud po dokončení lišt zůstane i malá mezera, nezoufejte. není těžké ji utěsnit jednoduchým tmelem. Přesné a úhledné oříznutí stropního soklu není obtížné. Abyste si však osvojili alespoň malou dovednost, zkuste se nejprve procvičit na malých obrobcích.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS