Jakou frézu pro vyrovnání povrchu na frézce?

Všechny typy fréz a nástavců pro ruční frézy

Frézka je řezný nástroj, který se používá k frézování povrchu různých materiálů (dřevo, plast, kov) pomocí ruční frézky nebo stacionárního zařízení. Protože je nástroj určen k otáčení, je jeho základní tvar kruhový nebo válcový. Zároveň mohou být řezné hrany nástroje poměrně složitě tvarované. Frézy pro ruční frézky se dělí na několik typů. Nejběžnější jsou pro zpracování dřeva. Frézy na dřevo však mají také svou vlastní klasifikaci. Zvažte, jaké typy fréz jsou určeny pro obrábění dřevěných povrchů a jak je správně vybrat.

Pokud je třeba zvolit jakoukoli hloubku nebo šířku drážky, je drážkovací fréza tím správným nástrojem pro tuto práci. Jeho konstrukce umožňuje provádět tuto operaci jak na desce (čele) obrobku, tak na jeho okraji. Drážkovací fréza se používá hlavně ke spojování obrobků na čepu. Pomocí frézovacích bitů do dřeva, které se řídí pravítkem, můžete vyřezávat rovné drážky libovolné šířky.

Fázování

Umožňuje vytvářet v drážce určité tvary podobné tvarům konzol. Nástroj vybírá nejen drážky uvnitř obrobku, ale také mění tvar okrajových žeber. Při vytváření složitých vzorů na desce obrobku nejprve proveďte přejezd rovnou frézou (drážkovací frézou). To usnadňuje budoucí seřízení směrovacího zařízení.

Na následujících obrázcích jsou znázorněny hlavní druhy drážkových fréz.

Strukturální

Tento nástroj vytváří drážku ve tvaru „holubího ocasu“ nebo „T“.

Tento způsob spojování je považován za jeden z nejspolehlivějších, protože čepy se zasouvají do drážek stejného tvaru a jinými způsoby je nelze oddělit.

Frézy s V-drážkou

Ačkoli „fillet“ označuje druh půlkruhového zářezu nebo drážky, patří do této kategorie také V-drážka. Nástroj umožňuje nejen vertikální drážkování, ale také drážkování pod určitým úhlem. Filetovací fréza se často používá také k dekorativnímu vyřezávání a úpravě geometrie hran při výrobě nábytku.

Dokončovací frézy

mají zaoblenou řeznou část. Při pohledu na řez bude drážka klíče připomínat písmeno „U“.

Frézy se používají k ozdobným aplikacím na hranách a čelech nebo k vytváření složitých vzorů či drážek na desce nebo žebrech obrobku.

Přímo

Je to nejjednodušší nástroj ve tvaru válce. Drážka vytvořená v obrobku je obdélníková.

Nástroje se nejčastěji používají s ponornými frézkami.

Rovné frézy se používají, pokud je třeba získat obdélníkovou drážku s čistým dnem, např. pro zadlabávací dveřní zámky a závěsy.

Příprava nástroje k provozu

Před zahájením frézování je nejdůležitější přizpůsobit stroj konkrétnímu použití s ohledem na vlastnosti materiálu a typ nástroje.

Volba rychlosti

Fréza je stroj schopný vyvinout velmi vysoké otáčky vřetena, od 8000 do 24000 ot/min nebo více. Čím vyšší jsou otáčky nástroje, tím čistší je povrch. Uvědomte si však, že překročení přípustných otáček u některých fréz může způsobit spálení obrobku v místech obrábění. Proto je třeba kromě rychlosti otáčení stopky nástroje zohlednit také lineární rychlost břitu. Zpravidla platí, že čím větší je průměr nástroje, tím vyšší je lineární rychlost řezné hrany nástroje. Při použití větších nástrojů jsou nutné o něco nižší otáčky vřetena.

Níže uvedená tabulka slouží jako vodítko pro určení optimálních otáček nástroje v závislosti na jeho průměru.

Kromě toho je třeba při volbě rychlosti nástroje zohlednit tvrdost materiálu. Tvrdokovové dřevo by mělo být frézováno při nižších otáčkách, než je doporučeno pro daný průměr nástroje.

Snižte rychlost nástroje při řezání PVC, plexiskla a plastů. Při příliš vysokých otáčkách se plast roztaví a přilepí se na čepele nástroje. Rychlost otáčení musí být pro každou aplikaci stanovena experimentálně.

Nastavení nože

Před výměnou nástroje odpojte napájení. Odpojení startovacího tlačítka nestačí. Je nutné odpojit napájecí kabel ze zásuvky, aby nedošlo k náhodnému spuštění motoru.

 • Položte stroj na bok tak, aby aretační tlačítko vřetena bylo nahoře.
 • Stiskněte tlačítko a otáčejte vřetenem, dokud nezapadne do upínacího pouzdra. Pak nasaďte klíč na matici kleštiny a vyšroubujte ji. U některých modelů směrovačů nemusí být tato funkce k dispozici. V tomto případě jsou zapotřebí 2 klíče. První klíč se nasadí na matici na vřetenu a slouží jako západka (pokud je přitlačen k vodicí tyči), zatímco druhý klíč se používá k vyšroubování matice kleštiny.
 • Po uvolnění kleštinového upínače vyjměte stopku frézy z kleštinového upínače.
 • Poté vložte nový nástroj ponořením jeho stopky do kleštiny do hloubky nejméně 20 mm, tj. až na doraz.
 • Utáhněte upínací matici. Utáhněte nástroj dostatečnou silou, ale ne takovou, aby došlo k přetržení závitu.
 • Odstraňte blokovací zařízení z vřetena.

Pamatujte: Nedotahujte matici kleštinového upínače, pokud v něm není žádný nástroj. To může způsobit poškození jednotky.

READ  Stuha to udělala sami z překližky

Nastavení hloubky

Téměř všechny frézky jsou vybaveny hloubkovou regulací. Hloubku ponoru nástroje nastavte takto:

 • Umístěte přístroj na rovný povrch, např. na stůl.
 • Spusťte doraz revolveru (1) do nejnižší výšky pod doraz ponoru (2).
 • Mírným povolením šroubu (3) odstraňte pojistku z hloubkového dorazu tak, aby se hloubkový doraz (2) mohl volně pohybovat.
 • Odemkněte ponorný řezací mechanismus stroje. U některých modelů fréz je motor připevněn ke svislé hřídeli jedním otočným knoflíkem. Existuje také několik modelů těchto jednotek, u nichž je pohon uzamčen speciálním otočným knoflíkem.
 • Spusťte motor dolů, dokud se fréza nedotkne obrobku. Postupujte pomalu, abyste se vyhnuli nárazům nožů do obrobku.
 • Poté motor opět zajistěte na vodicí liště.
 • Spusťte omezovač hloubky (2) na nejnižší stupeň věžového dorazu (1).
 • Nastavte posuvník (4) na stupnici (6) na „0“.
 • Zvedněte omezovač (2) do požadovaného bodu ponoření na stupnici (6) proti posuvníku omezovače (4). Pro jemné doladění lze omezovač (2) ručně zvýšit nebo snížit. Přesnější nastavení hloubky nástroje je možné pomocí jemného seřizovacího mechanismu (5).
 • Zajistěte polohu dorazu (2) pomocí zajišťovacího šroubu (3). Nyní lze odblokovat ponorný mechanismus a zvednout nástroj a motor nahoru.

Pokud tedy snížíte pohon na kontakt dorazu (2) s nejnižším stupněm věže, dosáhnete maximálního vysunutí frézy vzhledem k základně stroje. Jedná se o konečné zanoření nástroje do obrobku, tj. do požadované hloubky.

Pokud potřebujete vytvořit hlubokou drážku, kterou není možné zhotovit najednou, můžete použít revolverový doraz a ponořit nástroj do obrobku postupně. Za tímto účelem zvedněte nejvyšší stupeň revolverového dorazu (1) pod hloubkový doraz (2) a frézujte. Poté umístěte další spodní zarážku pod zarážku a proveďte další průchod nástrojem. Po dosažení nejnižšího dorazu je dosaženo požadované hloubky drážky. Následující obrázek ukazuje, jak se nástroj postupně zanořuje do obrobku pomocí revolverového dorazu.

Začínáme a staráme se o nástroj

Abyste pochopili, jak věžový doraz funguje, seznamte se s jeho hlavními částmi a funkcemi.

Složení a funkce základních složek

Ruční frézky se skládají z kovového těla a motoru umístěného v tělese. Z pouzdra vyčnívá hřídel, na kterou se nasazují různá pouzdra, která slouží jako adaptéry. Umožňují použití nožů různých velikostí. Frézka se vkládá přímo do kleštiny, u některých modelů je zajištěna speciálním šroubem nebo tlačítkem.

Hlavní součásti a funkce ručního frézovacího zařízení.

Frézovací zařízení je vybaveno kovovou plošinou, která je pevně spojena s tělesem nástroje. K tělu nástroje jsou připevněny pomocí dvou tyčí. Deska má na vnější straně hladký povlak pro hladký pohyb při provozu.

Ruční frézka má několik funkcí, které lze nastavit:

 • Knoflík a stupnice pro nastavení hloubky frézování. Nastavení se provádí v krocích po 1/10 mm.
 • Variabilní rychlost směrovače.

V počátečních fázích učení se s nástrojem je nejlepší zkusit pracovat při nízkých nebo středních otáčkách. I když je třeba mít vždy na paměti, že čím vyšší rychlost, tím lepší práce. Zejména v případě náročných, viditelných prací, které nelze skrýt.

Kromě těchto páček je k dispozici také tlačítko pro zapnutí a vypnutí výrobku a tlačítko pro uzamčení. Tyto prvky jsou považovány za nezbytné pro zajištění správných a bezpečných pracovních postupů. Má také paralelní zarážku, která usnadňuje práci. Může být pevně uchycený nebo s nastavitelným posunem pracovní plochy ve směru od středu.

Péče o ruční frézku

Stroj je zákazníkovi zpravidla dodán plně otestovaný a promazaný, takže není třeba provádět žádná další nastavení. Je nutné jej udržovat v čistotě a v dobrém stavu pouze během používání. Přesto by se měl pravidelně čistit od prachu a měnit mazivo, pokud je to uvedeno v katalogovém listu. Mazivo je potřeba zejména pro pohyblivé části. Můžete také použít aerosolové mazivo, ale vystačíte si i s obyčejným mazivem, jako je Lithol. Nedoporučuje se používat hustá plastická maziva, protože na nich ulpívají třísky a prach. Pokud použijete aerosolové mazivo, můžete se takového faktoru zbavit.

Mazání je nutné také na chodidle. hladké části těla. Pravidelné mazání zajistí požadovaný hladký chod.

Přesto byste měli vždy zkontrolovat montáž a mazání zakoupeného výrobku.

Bohužel ne všichni výrobci, a zejména ne domácí, dbají na kvalitu montáže. Může se stát, že se šrouby nebo svorníky po prvních hodinách používání uvolní, protože nebyly řádně dotaženy.

Nastavení rychlosti otáčení

Provoz každého nástroje je podmíněn určitými podmínkami, které souvisejí především s povahou obráběného materiálu. Může to být překližka, kompozitní materiál nebo normální dřevo. To vede k nastavení otáček elektrického nářadí. V technickém listu jsou zpravidla vždy uvedeny parametry nástroje v závislosti na technických vlastnostech a charakteristikách opracovávaných povrchů a použitých fréz.

Frézovací rychlosti pro různé frézy.

Upínání frézy

Prvním krokem při práci na velkých frézkách je nastavení a stabilizace fréz. Přitom by se mělo dodržovat základní pravidlo. všechny práce by se měly provádět s vytaženou zástrčkou ze zásuvky.

Fréza je umístěna podle určitých značek, nebo pokud nejsou k dispozici, do hloubky nejméně ѕ délky samotné frézy. Postup instalace řezačky na konkrétní model naleznete v návodu k použití, který musí být nutně součástí technické dokumentace zařízení. Skutečnost, že každý model může mít své vlastní konstrukční vlastnosti, a říci o tom v článku není možné.

READ  Jak vyrobit sněhovou frézu z vyžínače trávy

Umístění směrovače na zařízení před zahájením projektu.

K dispozici jsou jednoduché i pokročilejší modely, jak se říká. Některé modely mají aretační tlačítko pro otáčení vřetena, které usnadňuje vkládání fréz. Některé modely, zejména ty dražší, jsou vybaveny ráčnou. Popsat konkrétně proces instalace frézy tedy není možné a nemá to ani smysl, protože každý, kdo je obeznámen s prací těchto zařízení, pochopí za chvíli.

Nastavení hloubky frézování

Každý model má vlastní maximální hloubku frézování. Ne vždy je požadována maximální hloubka, ale určitá hloubka, která je stanovena před zahájením prací. I když je požadována maximální hloubka frézování, aby nedošlo k přetížení stroje, je frézovací operace rozdělena do několika fází tím, že se hloubka frézování mění v krocích. Pro nastavení jsou k dispozici speciální zarážky. Jsou vyrobeny ve formě kotouče pod sklopným ramenem, ke kterému jsou připevněny různě dlouhé dorazové čtverce. Věžiček je tři až sedm, čím více, tím lépe. Je lepší, když je možné nastavit každou z nohou, i když je jejich počet minimální. K zajištění hloubkového dorazu v ideální poloze slouží aretace praporku.

Chcete-li nastavit hloubku frézování, postupujte takto

 • Položte stroj na rovný povrch, uvolněte upínací zařízení a ručně zatlačte na frézu, dokud se neopře o povrch.
 • Uvolněte doraz revolveru vyšroubováním držáku.

Nákladné kvalitní modely jsou vybaveny kolečkem pro nastavení hloubky frézování.

jakou, frézu, povrchu

Nastavení hloubky lze přesněji upravit pomocí hloubkového kolečka, aniž by se rušilo předchozí nastavení.

Rychlost podávání

Koncept rychlosti posuvu je podobný jako hloubka ponoru. Rychlost posuvu při frézování, stejně jako při jakémkoli jiném obrábění kovových obrobků, je považována za nejdůležitější parametr. Trvanlivost nástroje je výrazně ovlivněna rychlostí posuvu. Za zvláštnosti této charakteristiky lze označit následující body:

 • Jak silná je tloušťka materiálu odstraněného při jednom průchodu.
 • Výkonnost použitého stroje.
 • Vhodné pro hrubování nebo dokončovací práce.

Rychlost posuvu na zub může být zcela běžný pojem. To je určeno výrobcem nástroje, závisí na hloubce řezu a konstrukci výrobku.

Jak již bylo zmíněno, řada údajů o řezání spolu souvisí. Příkladem je řezná rychlost a rychlost posuvu:

 • Vyšší rychlosti posuvu snižují řeznou rychlost. To proto, že při odebírání velkého množství kovu v jednom průchodu se výrazně zvyšuje axiální zatížení. Pokud zvolíte vysoké rychlosti posuvu a otáčky, nástroj se rychle opotřebuje nebo zlomí.
 • Snížením posuvu se zvýší povolená řezná rychlost. Kvalitu povrchu lze výrazně zlepšit rychlým otáčením frézy. Zvolte minimální posuv a maximální rychlost pro dokončovací frézování; s určitým vybavením lze dosáhnout téměř hladkého povrchu.

Poměrně běžná rychlost posuvu je 0,1. 0,25. Je dostačující pro obrábění nejběžnějších materiálů v různých průmyslových odvětvích.

Nastavení stroje

Před spuštěním nástroje musí být správně nastavena hloubka. Za tímto účelem:

 • Nastavení nástroje na obrobku.
 • Umístěte doraz revolveru blízko koncového dorazu.
 • Povolte zajišťovací šroub, abyste frézu posunuli správným směrem.
 • Spusťte motor na frézovaný povrch.
 • Hloubkoměr se nastaví na požadovanou úroveň.
 • Upínací šroub.
 • Nastavení hloubky dokončeno.

Rychlost frézy je třeba volit podle hustoty povrchu obrobku a průměru frézy. Pro opracování dřeva se obvykle volí rychlost přibližně 10000 otáček za minutu, aby se zajistil hladký a rovnoměrný řez. Velmi vysoké otáčky mohou způsobit zuhelnatění obrobku a jeho poškození.

Zpracovávejte velmi tvrdé povrchy při nízkých otáčkách a občas nechte motor běžet bez zátěže při maximálních otáčkách, aby se ochladil.

Volba rychlosti lineárního posuvu frézy závisí na průměru frézy; čím je větší, tím nižší je použitá rychlost; nastavuje se pomocí regulátoru. Při instalaci frézy se vždy řiďte pokyny výrobce frézy, které obsahují rychlost otáčení a doporučenou rychlost vodicí linky.

Blok: 4/6 | Počet znaků: 1331

Co lze vyrobit

Co lze udělat doma s ručním nářadím. Fréza je všestranně použitelná a může pomoci při výrobě nábytku a stavbě domů. Při sériové výrobě používáme k výrobě vysoce specializovaný frézovací stroj. Ruční nástroje jsou univerzální, lze je snadno dovybavit a nahradit celou montážní linku strojů.

jakou, frézu, povrchu

Ruční fréza pro montáž dveří. Pomocí šablony se do panelu vyříznou otvory pro zámky a panty se spustí.

Nábytek nelze vyrobit bez spojů na pero a drážku na příslušných částech. Této operaci předchází řezání desky. Aby police a velká skříň vypadaly pěkně, zdrsní se hrany frézou nebo frézovacím bitem.

Dřevěný vyřezávaný nábytek, lišty, architrávy, rámy a mnoho dalšího je mezi domácími řemeslníky oblíbené. Při stavebních a renovačních pracích si můžete vyrobit vlastní dřevotřískové desky a lišty. V poslední době se staly oblíbenými deskové stoly a okenní parapety. Řemeslníci vyrábějí přípravky s vodicími lištami podél stolu. Přes ně vede křížová skluzavka. Výsledkem jsou extrémně velké plochy řezaného dřeva, které lze vyhladit a obrousit malým ručním zařízením.

READ  Jakou značku sekaček trávníku vybrat si

Příprava

Pro ruční směrovače je k dispozici řada příslušenství:

 • Zastřihovače hran. Jsou vybaveny ložiskem, které umožňuje nastavit vzdálenost mezi hranou obrobku a nožem. Používá se k vytváření zakřivených i rovných hran na dřevěných detailech.
 • Drážky (spirálové, koutové, holubí, profilované). Umožňuje řezat drážky a zářezy.

Existují frézy hladké i frézy frézované, sestavené ze dvou nebo více řezných prvků. Pomocí diagonální frézy lze dosáhnout požadovaného tvaru obrobku.

Kromě tvaru se ruční frézy liší také tloušťkou, výškou a vzájemnou polohou břitů, což umožňuje přizpůsobit řezné prvky jakémukoli úkolu.

Blok: 4/7 | Počet znaků: 678

Výběr frézy na dřevo

Vzhledem k velkému množství nástrojů je obtížné vybrat ten správný. Pro různé povrchy lze použít různé frézy na dřevo.

Vysoké kvality povrchu lze dosáhnout pouze s kvalitní sadou. Proto je často otázkou, jak vybrat frézku za studena. Hlavními kritérii jsou následující body:

 • Zpracování. Různí výrobci používají různé výrobní techniky a zařízení. Kvalita se proto značně liší.
 • Za nejdůležitější parametr se považuje také úroveň tepelného odporu. Je to proto, že pokud je fréza na dřevo správně vyrobena, vydrží uvedenou nosnost.
 • Typ spojení mezi řeznou částí a stopkou. Většina variant je představována kombinací upevňovacího dílu a břitu. Spojovací prvek je velmi namáhán. Nezřídka se stává, že se mezidíl odlomí v důsledku chybných výrobních postupů.
 • Rozdíl je také v pájecím materiálu. Pro pájení lze použít speciální slitiny. Ty mají zpravidla nižší bod tání. Proto se pájka může při zahřátí rychle opotřebovat.

Při použití frézy na dřevo a příslušenství je třeba mít na paměti, že nejdůležitějšími parametry jsou typ a kvalita použité pájky. Podélná stabilita může být zachována pouze tehdy, pokud je použit potřebný materiál pro pájení. Příkladem jsou hrušky, duby, habry a další tvrdé materiály.

Do samostatné kategorie odborníci řadí také celé soupravy, které jsou vhodné pro ruční nářadí. Příkladem je výroba italského výrobce SMT. V současné době k dostání ve specializovaných obchodech.

Klasickou sadu představuje kombinace následujících dřevoobráběcích nástrojů

 • překračování.
 • Konce a drážky.
 • Pro spojování a montáž.
 • Kruhový.
 • Ve tvaru písmene T.
 • Profil.
 • Zkosené a filetované.
 • Chiseled.
 • Nástroje Edge.

Existují také sady určené pro specifické aplikace a výrobky. Dnes může kupující dát přednost sadě, která se používá na nábytkové fasády, obložení a další výrobky. Cena sady se značně liší v závislosti na níže uvedených bodech:

 • Počet nástrojů. Sady mohou obsahovat varianty provedení, které se liší nejen tvarem břitu, ale také velikostí. Profesionální sady jsou reprezentovány kombinací obrovského množství různých provedení nástrojů.
 • Typ materiálu použitého na hlavní a montážní díly má také vliv na konečnou cenu sady. V poslední době se objevily verze, které se vyznačují vysokou mechanickou a teplotní odolností. Náklady na materiál mají zásadní vliv na cenu sady.
 • Dalším důležitým bodem je kvalita krabice, ve které je příslušenství uloženo. Musí být pevně připevněny, protože při přenášení mohou vypadnout. kvalitní verze vylučují riziko smíchání příslušenství. Box pro skladování trysek je často vyroben z plastu, protože nereaguje na vlivy prostředí. V některých případech se používá dřevo.
 • Důležitá je také popularita značky. Známí výrobci investují velké prostředky do výroby a testování kvality svých výrobků, aby se vyhnuli prodeji vadných výrobků. V některých případech však popularita značky nemusí nutně znamenat vysokou kvalitu souprav.
 • Typ provedené práce. Odborníci nedoporučují kupovat velké sady najednou, protože některé varianty nemusí být nutné. Proto odborníci doporučují, aby se dřevoobráběcí nástroje vybíraly až při nastavování výrobního procesu.

V současné době lze při použití pájky PS p40 a PSr 37,5 použít frézu pro PSM. Mezi jejich zvláštnosti patří skutečnost, že ve složení je obsaženo velké množství mědi a stříbra. Pokud jsou použity jiné slitiny, je pravděpodobné, že ve složení bude nikl, který může rovněž zajistit požadovanou pevnost. Nepovažujte sadu nástrojů pro frézy, jejichž pracovní a upevňovací části jsou spojeny svařováním. Tyto nástroje se nesmí používat po dlouhou dobu.

Při výběru monolitické frézy je třeba věnovat pozornost tvrdosti výrobního materiálu. Tento proces lze provádět i doma, například pomocí speciálního souboru. Pokud po mechanickém nárazu nezůstanou na povrchu viditelné skvrny, je úroveň tvrdosti v požadovaném limitu. Optimální tvrdost je 58-62 HRC.

jakou, frézu, povrchu

Všimněte si, že při výběru požadované sady se bere v úvahu také produktivita, které má být dosaženo. V případě zřídkavé výroby je třeba upřednostnit nízkonákladové soupravy. Dražší sady se doporučují pro profesionální řemeslníky, protože vyžadují méně časté broušení. Každý řemeslník si určí, které bity potřebuje k výrobě určitého typu hotového výrobku.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS